04 july 2011, 12:21 views 15485

Măsuri pentru dezvoltarea pieţei interne

Principalul indice al dezvoltării sau degradării economiei statului este starea pieţei interne. De faptul cît de operativ este capabilă să reacţioneze piaţa internă la nevoile diferitor pături ale populaţiei, să creeze locuri de muncă şi stimuluri pentru dezvoltarea populaţiei din ţară, în mare măsură, de acest lucru depind confortul şi planurile de viaţă ale celei mai active părţi a populaţiei, care stă la baza stabilităţii statului – clasa de mijloc. Statul trebuie să acorde o mare atenţie acestui segment fundamental al economiei, care impulsionează puternic dezvoltarea businessului local, prin urmare, dezvoltarea statului, ajutînd propriilor companii să ocupe poziţii puternice pe piaţa internă, creînd stimulente pentru dezvoltarea, creşterea şi ieşirea lor, în cele din urmă, pe pieţele internaţionale. Principalii indicatori, care caracterizează nivelul dezvoltării pieţei interne sînt:

 • Costul, calitatea şi accesibilitatea resurselor financiare pentru business şi cetăţeni.
 • Capacitatea de cumpărare a cetăţenilor.
 • Proporţia de mărfuri produse în cadrul statului dat în raport cu întregul volum al operaţiunilor comerciale, nivelul de substituire al importurilor.
 • Nivelul concurenţei, controlul eficient asupra monopolurilor, inadmisibilitatea înţelegerilor de cartel.
 • Calitatea şi inofensivitatea pentru populaţie (în special pentru copii) a mărfurilor de larg consum şi a produselor alimentare.
 • Existenţa posibilităţii pentru orice cumpărător de a obţine informaţii fiabile despre calitatea şi folosul (efectele nocive) pentru sănătate a mărfurilor achiziţionate.
 • Restricţiile privind publicitatea, mai ales a mărfurilor dăunătoare pentru sănătatea umană (în special pentru cea a copiilor), precum şi a produselor alimentare.
 • Un sistem eficient de protecţie a drepturilor consumatorului.
 • Oferirea posibilităţii cetăţeanului (indiferent de puterea de cumpărare), companiilor şi statului de a obţine mărfuri şi servicii necesare de calitate în propria ţară.
 • Distribuirea uniformă a activităţii de afaceri pe teritoriul ţării, iar drept consecinţă dezvoltarea uniformă a tuturor regiunilor statului.
 • Existenţa condiţiilor confirmate legal pentru un dialog permanent între business şi putere.

Anume piaţa internă, care corespunde criteriilor înalte menţionate mai sus, reprezintă stimulentul pentru dezvoltarea companiilor transnaţionale cu orientare spre exporturi, companii capabile să asigure cu comenzi întreprinderile mici şi mijlocii, şi, prin urmare, să dea un impuls puternic prosperităţii statului şi societăţii. În acest sens, este esenţial să fie încurajată dezvoltarea unor industrii şi tehnologii ecologice, precum şi producţia mărfurilor şi serviciilor, care nu au efecte nocive asupra omului.

Fiecare politician trebuie să ştie
Stabilirea priorităţilor de dezvoltare
Problemele de bază și sarcinile prioritare
Dezvoltarea domeniilor şi teritoriilor prioritare
Restabilirea mediului înconjurător
Reforma sistemului de finanţare a economiei
Reformarea sistemului de comerţ
Dezvoltarea turismului și infrastructurii transportului. Turismul 

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitalei exită în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1813
Populația:
1931 locuitori

Aluniş este un sat şi comună din raionul Rîşcani. Aluniş este unicul sat din comuna cu acelaşi nume, este situat la 20 km de oraşul Rîşcani şi la 158 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1931 de oameni. Satul Aluniș a fost menționat documentar în anul 1813.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.