04 july 2011, 10:52 views 182607

Strategia de consolidare a politicii externe a statului

În condiţiile actuale politica externă a statului este concentrată pe promovarea intereselor naţionale prioritare prin stabilirea şi menţinerea relaţiilor reciproc avantajoase cu comunitatea internaţională, cu ţările lumii, la nivel regional şi global, precum şi extinderea influenţei sale asupra altor subiecţi ai relaţiilor internaţionale. Interesele naţionale de bază ale Republicii Moldova pe arena internaţională se manifestă prin tendinţele de menţinere a securităţii naţionale, inviolabilitatea frontierelor, pentru consolidarea suveranităţii şi restabilirea integrităţii teritoriale, crearea condiţiilor favorabile pentru soluţionarea problemelor interne, precum şi dezvoltarea socio-economică stabilă, în scopul creşterii ponderii ţării în general, sporirii prestigiului internaţional şi influenţei sale. Capacitatea de a implementa obiective strategice pe termen lung depinde de mulţi factori, dar arsenalul de asigurare a intereselor naţionale, inclusiv pe scena internaţională este neschimbat de secole, acesta rămîne a fi − politic, ideologic, economic, diplomatic şi militar.

La etapa actuală interesele naţionale ale Republicii Moldova sînt concentrate, de asemenea şi asupra încheierii transformărilor democratice ale relaţiilor sociale, pentru a depăşi criza în sferele economică şi socială, asigurarea funcţionării eficiente a sistemului politic şi de guvernare politică, dezvoltarea procesului de renaştere socio-culturală şi spirituală a societăţii moldoveneşti. Aceste obiective pe termen strategic mediu pot fi atinse, inclusiv prin intermediul unei politici externe axate, consecvente şi activ promovate de statul moldovenesc.

Eficienţa politicii externe moldoveneşti depinde de potenţialul economic, militar, ştiinţific, tehnic şi cultural al statului, evaluării corespunzătoare a poziţiei geografice a ţării, precum şi de capacitatea de a lua în considerare şi de a folosi aspiraţiile geopolitice globale ale statelor mai mari în regiunea de sud a Europei de Est şi din regiunea Mării Negre în vederea atingerii propriilor scopuri strategice. Luaţi împreună, aceşti factori determină potenţialul şi caracteristicile specifice ale politicii externe a Republicii Moldova pe anumite direcţii, prioritare pentru formularea şi realizarea obiectivelor-cheie ale politicii externe.

Deoarece statutul geopolitic şi ponderea ţării pe arena internaţională depinde în mare parte de resursele statului, potenţialul său în ansamblu, inclusiv şi militar, nivelul de dezvoltare economică, capacitatea Republicii Moldova de a-şi apăra suveranitatea, de a crea condiţiile optime pentru dezvoltarea economică şi socială depinde, în mare măsură, de eficienţa politicii externe. Succesul unei politici externe active este determinat de capacitatea de a găsi un echilibru optim între activităţile interne şi externe ale statului, atunci cînd acesta este subiect al relaţiilor internaţionale şi îşi apără interesele.

Politică externă pasivă, este caracteristică statelor „slabe” nu numai şi nu atît în ce priveşte resursele, ci, de asemenea, din punct de vedere ideologic, politic şi intelectual, care nu au capacităţile necesare pentru a-şi apăra suveranitatea cu strategii, potenţial, devin obiect al influenţelor externe şi deaceea, sînt forţate să renunţe la o parte din suveranitatea lor în favoarea unui vecin sau protector mai „puternic”. Aceste ţări se adaptează la mediul internaţional, în scopul de a supravieţui în circumstanţele create şi nu sînt în stare să realizeze pe deplin interesele sale naţionale.

Politica externă a Republicii Moldova în contextul globalizării
* Priorităţile integrării regionale
* Bazele conceptuale ale politicii externe a statului moldovenesc
* Principalele priorităţi ale politicii externe a Moldovei 

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1573
Populația:
11128 locuitori

Costeşti este un sat şi comună din raionul Ialoveni. Costeşti este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 10 km de orașul Ialoveni și la 22 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 11128 de oameni. Satul Costești a fost menționat documentar în anul 1573.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.