04 july 2011, 17:07 views 22405

Ideologia partidelor şi cultura politică

În Moldova, în ciuda încercărilor principalelor partide politice de a-şi manifesta în vreun fel apartenenţa lor doctrinară, ideologiile de partid rămîn formulate inexact, cu o serie de principii şi valori formulate vag, iar rolul lor în construirea partidului este încă nesemnificativ. Şi legitimarea sistemului moldovenesc pluripartidist rămîne incompletă, într-un anume fel convenţională, deoarece procesul de dezvoltare al partidelor politice se află încă în devenire. Printre principalele cauze ale unei astfel de stări a partidelor politice trebuie să fie menţionat caracterul incomplet al stratificării societăţii, interesele comune şi politice neexpuse ale diferitor pături şi grupuri ale societăţii, înstrăinarea marii părţi a populaţiei de sistemul guvernului şi statului, interesele ideologice şi politice estompate, lipsa ideii naţionale, înţeleasă şi acceptată de către păturile largi ale societăţii, un proces contradictoriu al transformărilor democratice în ţară.

Oligarhizarea politică, transformarea organizaţiilor politice într-un obiect de vînzare- cumpărare şi într-un instrument al concurenţei politice, utilizarea pe scară largă a aşa-numitului „marketing electoral”, dar şi tehnologiilor de Internet pentru acapararea puterii în stat, creează premise reale pentru manipularea cinică a maselor largi, dar şi recrutarea lor pentru a-şi realiza interesele înguste de grup.

În consecinţă, actuală rămîne întrebarea, despre cît de real este sistemul pluripartidist, despre reforma sistemului de partide ca parte a eforturilor la nivel naţional pentru a optimiza sistemul politic din Moldova. Partidele parlamentare sînt percepute ca organizaţii politice active în sistemul politic al statului, făcînd parte din structura guvernării de stat şi politice şi strîns legate de societatea civilă, în măsură să prevină înstrăinarea structurilor puterii de stat de popor, ca astfel să ajute puterea să evite greşelile politice grave.

Cu toate acestea, efectele negative de pe scena politică moldovenească, incapacitatea partidelor parlamentare să scoată ţara din criza politică, oligarhizarea structurilor puterii de partid şi stat, indică tendinţele periculoase de înstrăinare şi opoziţie a intereselor de grup înguste ale conducerii de partid scopurilor şi obiectivelor naţionale generale.

Totodată, există modalităţi de ieşire a Republicii Moldova din criza sistemică, acestea sînt obiective şi trebuie să fie formulate. Proiectul www.moldovenii.md încearcă să preia sarcina de a formula aceste idei, cu toate acestea, nici unul dintre autorii proiectului nu pretinde dividende politice sau de altă natură în urma acestei activităţi. Poporul a obosit, aşa că nu contează cine a sugerat ideile, importantă este esenţa şi utilitatea ideilor propuse. După cum s-a subliniat mai sus, pe parcursul întregii perioade de tranziţie de la trecutul sovietic la democraţie, dintr-o serie de motive obiective şi subiective, nu s-a produs structurarea sistemului de partide în baza doctrinelor politice şi ideologiilor. Este evident, că aceasta „ rămînere în urmă” faţă de lumea civilizată este un avantaj, cu condiţia ca cele mai mari partide politice vor percepe ideologia moldovenismului şi în bază acesteia vor lua măsuri în vederea dezvoltării statului. În acest caz, concepte similare cu cele propuse de proiectul www.moldovenii.md, pot fi luate drept bază şi să fie legiferate în calitate de idee naţională − platforma ideologică a statului. Principalele forţe politice trebuie să difere unele de altele, în ce priveşte sistemul tactic de realizare al ideii naţionale, precizate sau elaborate independent de către aceste partide.

Astfel, lupta preelectorală se poate desfăşura nu în jurul sistemelor electorale obscure şi doctrinare, scrise de politologi, ci alături de profesionalismul echipelor de partid, profesionalismul şi nivelul moral ridicat al liderilor partidelor politice, evaluarea de către alegători a capacităţii acestora de a realiza obiectivele universale, cu care se confruntă Republica Moldova. Acest lucru va permite redresarea semnificativă a situaţiei. Valorile de bază pentru toate partidele politice din ţară, fără excepţii sînt: suveranitatea, integritatea teritorială a ţării, dezvoltarea economiei, ştiinţei, medicinii, învăţămîntului şi a altor ramuri ale sferei sociale, protecţia socială a păturilor nevoiaşe, identificarea clară etnică a moldovenilor. În baza acestora, folosind ideile politicienilor şi ale structurilor societăţii civile, stabilite de către cetăţenii Moldovei, ar trebui să se ajungă la un consens al tuturor partidelor politice ca doctrină strategică − a ideii naţionale, iar rivalităţile politice, după cum am subliniat mai sus, să se canalizeze şi să dovedească capacităţile forţelor politice concrete în a realiza aceste doctrine.

Pentru democraţia în proces de devenire, sistemul de partide este o instituţie politică importantă. În plus, pentru ieşirea Moldovei din criza sistemică, împreună cu o strategie pe termen lung, este importantă stabilitatea şi continuitatea guvernării. Partidele soluţionează un obiectiv fundamental − construirea instituţiilor guvernamentale, dar şi a structurilor, care vor asigura o legătură între societatea civilă şi putere. Examinarea particularităţilor şi perspectivelor construcţiei partidelor din Republica Moldova prin prisma unei ideologii unice pentru toate partidele se explică prin situaţia politică din ţară şi rolul special al ideologiei, care predetermină comportamentul maselor iar, în cele din urmă, oportunitatea statului de a se dezvolta în mod eficient.

Optimizarea conducerii politico-administrative
Responsabilitatea elitei politice pentru calitatea conducerii politico-administrative
Contracararea utilizării abuzive a puterii publice
Asigurarea colaborării forţelor social-politice şi consolidarea societăţii
Perfecţionarea sistemului de stat şi politic
Opoziţia ca subiect al procesului democratic şi politic 

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1429
Populația:
647 locuitori

Stejăreni este un sat din cadrul comunei Lozova, raionul Străşeni. Localitatea se află la distanța de 26 km de orașul Strășeni și la 49 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 647 de oameni. Satul Stejăreni a fost menționat documentar în anul 1429.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.