04 july 2011, 10:02 views 171409

Strategia de consolidare a societăţii civile

Este important pentru Moldova contemporană, ca statul să atingă un asemenea nivel de dezvoltare, ca puterea să nu fie despotică, să nu se plaseze mai presus de lege, de popor, ci să se supună legii şi să fie susţinută de întreaga populaţie. Pentru aceasta puterea politică şi de stat trebuie să acţioneze în interesul tuturor păturilor societăţii. Acest lucru poate fi atins numai prin intermediul anumitor mecanisme şi prin canale de conexiune între societatea civilă şi putere, stat şi instituţiile sale.

Formarea unei societăţi civile mature poate fi asociată cu un nivel calitativ mai înalt al cooperării între diferite pături ale societăţii şi statul moldovenesc, aflat în proces de transformare. Asemenea concepte precum stabilitatea, armonia, clasa de mijloc, statul de drept, relaţii civilizate de piaţă, drepturile omului şi dreptul la proprietate, libertatea comunicaţiilor sociale, ideea naţională şi altele, sînt dificil de stabilit în conştiinţa publică în afara procesului de formare a societăţii civile din Moldova.

O societatea civilă nu există fără cetăţean − o persoană liberă, care se bucură de drepturi şi conștientizează responsabilitatea pentru folosirea lor. O personalitate matură îmbină organic libertatea şi responsabilitatea morală. Anume din acest motiv la baza înţelegerii societăţii civile stau principiile de cetăţenie, sociale şi de autoconducere în condiţiile supremaţiei legii, conform principiilor de funcţionare a unui stat eficient. Bazele universale ale societăţii civile şi statului de drept, purtător ale cărora este cetăţeanul liber şi responsabil şi anume, moralitatea, decenţa, onestitatea şi umanismul vor trebui încă să fie adoptate în calitate de cele mai importante valori ale societăţii moldoveneşti.

Societatea civilă este acea partea a societăţii, care include toate tipurile de relaţii neguvernamentale şi a instituţiilor publice care exprimă diverse valori, interese şi nevoi ale oamenilor. Fiind o sursă alternativă de influenţă, societatea civilă distruge monopolul organelor puterii de stat, are capacitatea de a face ca aparatul de stat să servească intereselor poporului, cetăţenilor şi nu invers, fiind o asociaţie a cetăţenilor, care limitează şi controlează acţiunile statului şi promovează egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii.

Societatea civilă − este un sistem de relaţii neguvernamentale şi sociale, ale instituţiilor publice, care exprimă diverse interese, nevoi şi valori ale societăţii şi care dau persoanei posibilitatea să-şi realizeze drepturile sale civile. Societatea civilă formează acel mediu social de convieţuire al persoanelor, unde are loc activitatea lor socială, care determină, în esenţă caracteristicile modului lor de viaţă.

Natura specifică şi valoarea societăţii civile constă în faptul că fiind un sistem special politic şi juridic, ea apare ca o verigă care favorizează medierea legăturii dintre stat şi individ şi contribuie la rezolvarea sarcinilor, care fie nu ţin de competenţa statului sau nu au devenit încă obiect al atenţiei statului. Mai mult, pentru un stat de drept este dificil să funcţioneze şi să se dezvolte fără societatea civilă şi anume statul apare ca subiect şi garant al formării societăţii civile.

Dificultăţile şi complexitatea etapei de tranziţie ne conving, că depăşirea lor eficientă este imposibilă fără o societate civilă dezvoltată, fără activitatea multiplelor sale instituţii, relaţiilor sale constructive cu statul şi sistemul de piaţă. În ultimele decenii iniţiativele civile, ale asociaţiilor, mişcărilor şi societăţilor de cetăţeni exercită o influenţă anumită asupra statului, sistemului economic, umanitar, contribuind astfel la democratizarea lor.

Societatea civilă dezvoltată, după cum reiese din experienţa internaţională, este o sursă şi o consecinţă a activităţii politice a maselor, formînd o bază solidă pentru democraţie. Formarea unei societăți civile mature în Republica Moldova este un proces de decenii. Cu toate acestea, anumite elemente ale sale, inclusiv şi de structură, precum ar fi organizaţiile neguvernamentale, sindicale, mijloacele mass-media, biserica, partidele politice extraparlamentare şi alte asociaţii publice, care funcţionează în ţară participă la formarea şi consolidarea democraţiei în măsura posibilităţilor şi aptitudinilor sale.

Probleme ale formării unei societăţi civile mature
* Locul şi rolul clasei de mijloc în formarea societăţii civile
* Premise şi condiţii de formare a unei societăţi civile mature 

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1816
Populația:
2124 locuitori

Cairaclia este un sat şi comună din raionul Taraclia. Cairaclia este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 20 km de orașul Taraclia și la 153 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 2124 de oameni. Satul Cairaclia a fost menționat documentar în anul 1816.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.