string(7) "appeals" string(5) "index"
1775
87
1711
1812
1457
1497
1385
1401
300
5500
1310
1475
1359

Appeals for Moldovans

7 aprilie 2011
  • Mediul înconjurător

 • 114. Tindeţi să locuiţi în casă particulară, la sol. Nu contează ce suprafaţă are casa, nu are importanţă,unde este ea situată, mult mai importantă este frumuseţea naturală în casă şi în jurul ei, frumuseţe, creată de gîndirea şi munca întregii familii. Străduiţi-vă să folosiţi la construirea casei materiale naturale. Nu acoperiţi casa cu şisturi de ardezie şi ţiglă metalică. Pentru acest scop folosiţi ţiglă de argilă, stuf și şindrilă de lemn.
 • 115. Să aveţi neapărat, pe lîngă casă, o grădină mică şi copaci fructiferi, dar este important să nu ocupaţi cu ei tot terenul. Sădiţi în ogradă iarbă (de dorit aşa, încît să nu aveţi nevoie să o cosiţi, sau să o cosiţi rar), sădiţi arbori (tei, mesteacăn, pin, stejar, nuc, salcîm), flori şi arbuşti. Aşa o grădină va crea condiţii bune pentru dezvoltarea copiilor şi odihna deplină a întreagii familii.
 • 116. Moldoveni, tindeţi să vă aflaţi mai des în sînul naturii şi să contactaţi cu plantele. Anume plantele au fost gîndite de Creator ca cel mai important mijloc regenerabil, care poate satisface necesităţile omului – pentru hrană, locuinţă, haine. Strămoşii noştri cunoşteau multe despre foloasele plantelor şi a vieţii printre plante. Nu întîmplător moldovenii întotdeauna sădeau pe lîngă casă flori, arbori şi alte plante. Oraşele şi satele noastre nu întîmplător sînt unele dintre cele mai verzi în lume. Plantele sînt izvorul aerului curat, a energiei pozitive şi satisfacţiei estetice. Sădiţi plante, alimentaţi-vă, prioritar cu hrană vegetală, fiţi alături de plante, locuiţi în case din materiale naturale (inclusiv din lemn) şi garantat veţi trăi mai mult.
 • 117. Moldoveni, ţineţi minte – omul şi corpul său, este receptor şi sursă a informaţiei universale. Alimentîndu-vă corect, percepînd pozitiv lumea, formaţi-vă un corp sănătos, un suflet receptiv şi vi se vor deschide multe mistere. Să ştiţi, că este preferabilă hrana vegetală proaspătă, neprelucrată. Tindeţi să Vă alimentaţi cu legume şi fructe proaspete, cu nuci, cereale şi leguminoase, crescute în Moldova, din seminţe şi puieţi moldoveneşti. Limitaţi consumarea cărnii şi peştelui. Dacă consideraţi imposibil să renunţaţi la carne şi peşte, consumaţi numai carne proaspătă de origine moldovenească. Animalul, carnea căruia o consumaţi, trebuie să fie „tăiat corect”, iar peştele – prins în rîuri şi lacuri curate. Nu pregătiţi bucatele pentru cîteva zile înainte. Hrana trebuie să fie proaspăt pregătită şi mîncată în decursul zilei, cînd a fost preparată.
 • 118. Creatorul a dat fiecărei naţiuni plantele ei. Pămîntul nostru rodeşte nuci, leguminoase, legume şi fructe minunate. Anume ele sînt indicate pentru alimentarea noastră, şi anume ele, crescute în Moldova, sînt deosebit de folositoare pentru noi şi copii noştri. Tindeţi să Vă alimentaţi, în special, cu produse de origine moldovenească şi veţi fi mai sănătoşi.
 • 119. Ţineţi minte – în lume practic nu au mai rămas seminţe adevărate (cum le-a făcut Creatorul) de legume, cereale şi leguminoase. Practic, toate legumele, toţi pomii şi arbuştii fructiferi din Europa sînt modificaţi. Legumele şi fructele crescute în Europa nu au gust, şi nici aromă. Au numai aspect comercial şi sînt dăunătoare pentru om. Femeile noastre sînt cele mai frumoase în Europa, fiindcă raţia alimentară, a lor şi a mamelor lor, mai include destulă hrană naturală (cum a fost făcută de Creator).
 • 120. Folosiţi în agricultură numai seminţe şi puieţi moldoveneşti. Este cea mai importantă condiţie a sănătăţii naţiunii, din care fac parte copiii voştri. Proiectul moldovenii.md intenţionează să participe la crearea unei reţele de laboratoare pentru monitorizarea calităţii produselor alimentare, folosite în ţara noastră.
 • 121. Nu folosiţi în agricultură şi nu consumaţi organisme modificate genetic (OMG) şi alimente, produse din ele.
 • 122. Pledaţi pentru interzicerea importului şi folosirii în producerea alimentelor moldoveneşti a ingredientelor artificiale, deşeurilor în urma prelucrării produselor de origine animală, la fel puieţilor şi seminţelor modificate genetic.
 • 123. Fiţi foarte atenţi cu alimentele de import, produse de marile companii internaţionale. Aceste companii produc în toată lumea,în cantităţi enorme, produse cu o componenţă şi calitate unificată şi în orice volum, cerut de piaţă. Sarcina lor principală – de a satisface fiecare cerere, care, la rîndul său, este stimulată de o publicitate puternică. Ţineţi minte, este imposibil de a găsi pentru aceste scopuri suficientă materie primă naturală. Anume de aceea practic toate companiile transnaționale folosesc la producerea alimentelor aromatizatori, stabilizatori, îndulcitori şi multe alte componente, create din petrol sau deşeuri. Multe din ele nu se sfiiesc să folosească şi OMG. Susţineţi companiile moldoveneşti, care nu le urmează exemplul.
 • 124. Moldoveni, încetaţi să faceţi un cult din consumarea nelimitată a vinului. Ţineţi minte, vinul este băutura alcoolică, care a distrus şi poate distruge multe destine. Cultul naţional al moldovenilor – nu este vinul ca atare, dar consumarea moderată a vinului sec de calitate şi după ce s-a servit masa − puţin coniac vechi, produs din alcool calitativ moldovenesc.
 • 125. În loc de băuturi spirtoase, mai bine serviţi ceai. Procuraţi-vă un ceainic mare (sau samovar), diferite soiuri de ceai (inclusiv şi din plantele locale) şi savuraţi-l împreună cu rudele şi prietenii. Fiți siguri, că plăcerea unei astfel de petreceri nu va fi mai mică, decît la servirea vinului.
 • 126. Moldovanul – businessman tinde să cîştige numai din ceea, ce aduce folos tuturor.
 • 127. Un moldovan adevărat foloseşte la producerea alimentelor numai materie primă proaspătă de calitate. Businessmani – moldoveni, nu folosiţi la producerea alimentelor deşeurile prelucrării animalelor, păsărilor şi peştelui, coloranţi artificiali, aromatizatori, stabilizatori şi alte suplimente dăunătoare pentru sănătatea şi intelectul omului. Ţineţi minte, oamenii în toată lumea doresc să se alimenteze cu produse de calitatate, prin urmare, respectînd aceste recomandări, veţi descoperi noi posibilităţi în afaceri.
 • 128. Moldoveni, pledaţi pentru interzicerea propagării şi publicităţii a tot, ce dăunează direct familiilor şi oamenilor – băuturilor alcoolice, ţigărilor, cluburilor şi discotecilor de noapte, cazinourilor şi altor jocuri de noroc, produselor alimentare, care conţin oricare suplimente artificiale, genetic modificate sau produse din deşeuri.
 • 129. Un scriitor remarcabil a spus – frumuseţea va salva lumea. Deseori nu înţelegem sensul acestei fraze. Ce au în comun frumuseţea şi salvarea lumii? Lumea o pot salva tehnologiile agricole eficiente și cele de conservare a energiei, explorarea cosmosului, dezvoltarea Internetului... Dar haideţi să ne gîndim, ce ne face şi ne stimulează să trăim fericit, ne trezeşte optimismul şi încrederea în viitor, ne ajută să creăm şi să zidim spre binele familiei şi al omenirii? Frumuseţea! Frumuseţea mamei (doar mama noastră este cea mai frumoasă) ne umple din firavă copilărie cu dragoste şi admiraţie, care ne îndeamnă să cunoaştem lumea şi să învăţăm. Frumuseţea (corpului și sufletului) persoanelor de gen opus ne umple de dragoste creatoar de viaţă, frumuseţea copilului nostru ne dă un imbold pentru viaţă şi dezvoltare, frumuseţea ţării noastre ne insuflă speranţa într-un viitor mai bun şi ne dă forţe pentru a făuri.
 • 130. Moldoveni, tindeţi spre frumos în toate. Nu permiteţi umplerea oraşelor şi satelor noastre cu clădiri sumbre şi obscure, pledaţi pentru interzicerea aşa-numitelor construcţii „temporare”, cereţi interzicerea şi demolarea a tot felul de construcţii nelegitime. Împreună cu vecinii, înverziţi şi amenajaţi cartierele şi satele voastre, nu permiteţi gunoişti, luptaţi cu cei, care poluează izvoarele şi rîurile noastre cu ape reziduale, chemaţi conducătorii aleşi să soluţioneze problemele ecologice şi de amenajare a teritoriului.
 • 131. Ţineţi minte, nivelul civilizaţiei este determinat nu de volumul bunurilor materiale folosite. Indicele principal de civilizare al unui popor şi stat este – calitatea apei în bazinele acvatice. Meditaţi şi o să înțelegeți, ca este adevărat.
 • 132. Moldoveni, este necesar în cel mai scurt timp să soluţionăm problemele de curăţare a localităţilor, cîmpiilor, pădurilor şi bazinelor de apă, să punem ferm capăt poluării lor ulterioare. Este necesar să stopăm degradarea rîurilor şi a izvoarelor noastre. Şi sarcina principală pentru anii apropiaţi este restabilirea rîurilor importante. Trebuie să restabilim debitul apelor şi să îmbunătăţim calitatea apelor Nistrului, Prutului, Răutului şi Bîcului – arterele acvatice, care din vechime aprovizionau strămoşii noştri cu hrană, apă şi care erau sursa de inspiraţie pentru creaţia populară. Aceasta este una din cele mai importante condiţii pentru dezvoltarea statului nostru.
 • 133. Nu este simplu să fii fericit, cînd în jurul nostru sînt mulţi, care o duc rău, cînd localităţile nu sînt îngrijite, cînd este gunoi, iar bazinele de apă sînt pline cu apă poluată. Nu este simplu să fii fericit, cînd sînt copii vagabonzi şi bătrîni amărîţi, cînd pleacă peste hotare copiii şi părinţii noştri. Nu este simplu să fii fericit, cînd pentru satisfacerea intereselor de moment o parte dintre politicieni şi intelectualitate uită de istoria şi strămoşii noştri, fiind preocupaţi de denaţionalizarea poporului.
1 2