14 decembrie 2015, 17:18 views 17747
Materiale din compartiment: Galeria foto | Galeria video |

Moldova în anii Primului Război Mondial

După intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei şi înfrîngerea rapidă a armatei ei, Basarabia devine o regiune din apropierea a frontului, un spate nemijlocit al frontului. Acest lucru s-a răsfrînt negativ asupra economiei ei şi nivelului de viaţă al populaţiei. S-a micşorat, practic de două ori, numărul întreprinderilor industriale. Una din particularităţile dezvoltării economice a ţinutului din anii războiului a fost construcţia accelerată a căilor ferate, generată de necesităţile războiului. Se micșora încontinuu salariul real al muncitorilor şi drept rezultat nivelul de viaţă a căzut a scăzut de 3-4 ori.

Războiul s-a răsfrînt absolut negativ şi asupra agriculturii Moldovei. Din cauza atragerii permanente a populaţiei bărbăteşti apte de muncă la construcţia fortificaţiilor şi din cauza ruinei economice, forţele productive ale acestei ramuri principale au fost subminate. Către luna aprilie 1916 au fost mobilizaţi în armată 250 mii de oameni, iar peste un an în armată erau deja peste 300 mii de basarabeni. Rechiziţiile continui de animale pentru necesităţile frontului au pricinuit căderea bruscă a forţei de tracţiune, s-a micşorat şi numărul maşinilor agricole care şi înainte erau puţine.

Toate acestea au generat în anii de război degradarea agriculturii, ceea ce s-a manifestat prin reducerea a terenurilor însămînţate cu 19% şi a colectărilor de grăunţoase cu 27%. A crescut, în schimb, presiunea fiscală asupra ţărănimii. În afară de aceasta ţăranii erau mobilizaţi permanent pentru îndeplinirea lucrărilor de reparaţie a drumurilor şi săparea tranşeelor.

Cu alte cuvinte războiul a adus populaţia ţinutului, precum şi a întregii Europe, în pragul supravieţuirii.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Oraș
Prima atestare:
1897
Populația:
9325 mii locuitori
Logo

Ocniţa este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Ocniţa. Amplasat  pe malul drept al rîului Nistru, la hotar cu Ucraina, oraşul se află la o distanţă de 230 km de Chișinău. Ocniţa este cel mai nordic punct feroviar din Republica Moldova. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia oraşului constituie 9325 locuitori. Apariţia Ocniţei este legată de construcţia, la sfîrşitul secolului XIX, a căii ferate Bălţi-Cernăuţi. Localitatea Ocniţa, care a stat la originile oraşului de azi, a apărut pe lîngă staţia Ocniţa în anul 1897.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.