07 aprilie 2011, 11:38 views 347972

Noi, moldovenii

moldova

Moldovenii reprezintă populaţia autohtonă a Republicii Moldova, a Moldovei, regiune istorică din estul României contemporane (8 judeţe) şi a regiunilor din Ucraina (Bucovina de nord, Bugeacul de sud și la est de Nistru) care au aparţinut în trecut Statului moldovenesc. Statul moldovenesc a existat în Europa timp de circa 500 de ani, avînd o suprafaţă de aproximativ 100 000 de km pătraţi, la moment teritoriile acestuia aflîndu-se în componenţa Republicii Moldova (36%), România (46%), Ucraina (18%).

Conform datelor statistice în lume locuiesc peste 10,3 milioane de moldoveni. Astfel, în teritoriile Statului moldovenesc istoric locuiesc mai mult de 8,87 milioane de moldoveni: în Republica Moldova — 2 741 849 (la această cifră se adaugă 177 382 de moldoveni locuitori în raioanele de est ale Moldovei); în România — cca. 5,5 milioane; în Ucraina — cca 0,45 milioane.

Diaspora moldovenilor există în mai multe ţări ale lumii unde, locuiesc permanent sau temporar mai mult de 1,5 milioane de moldovenii. Importante comunităţi de moldoveni, conform datelor oficiale există în Federaţia Rusă — 172 330, Italia - 68 591, Portugalia — 21 147, Kazahstan — 19 458. Moldovenii locuiesc şi în alte state cum ar fi Belarusi, Spania, Kirghizstan, Lituania, Letonia, Estonia, Tadjikistan, Suedia, Danemarca, Austria, Belgia, Bulgaria, China, Franţa, Grecia, Germania, Israel, Polonia, Marea Britanie, SUA, Canada, Turcia, Ungaria, Uzbekistan, Australia, Cehia, Slovaci, Cipru etc.

Moldovenii din Republica Moldova

În conformitate cu datele Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova componenţa naţională a populaţiei Republicii Moldova înregistrată la recensămîntul din 2004 relevă faptul că moldovenii, populaţia majoritară, constituie 75,8% din totalul populaţiei, marcînd o creştere cu 5,9% faţă de 1989. Alături de moldoveni, în ţara noastră convieţuiesc ucraineni, reprezentînd 8,4%, ruşi cu o pondere de 5,9%, găgăuzi — 4,4%, români — 2,2%, bulgari — 1,9% şi alte naţionalităţi, cu o pondere de 1,0% din numărul total al populaţiei ţării. Pentru 0,4% din locuitori naţionalitatea nu a fost înregistrată.

Dinamica populaţiei pe principalele naţionalităţi (conform recensămintelor populaţiei)

Grafic

POPULAŢIA STABILĂ PE PRINCIPALELE NAŢIONALITĂŢI (conform datelor recensămintelor populaţiei)

 

În % faţă de total

 

1959

1970

1979

1989

2004

2004

(Inc. raioanele din stînga Nistrului)

Total

100

100

100

100

100

100

Moldoveni

65,4

64,6

63,9

64,5

75,8

69,5

Ucraineni

14,6

14,2

14,2

13,8

8,4

11,2

Ruşi

10,2

11,6

12,8

13

5,9

9,4

Găgăuzi

3,3

3,5

3,5

3,5

4,4

4,0

Români

0,1

0

0

0,1

2,2

2,0 (?)

Bulgari

2,1

2,1

2

2

1,9

1,9

Ţigani

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

Evrei

3,3

2,7

2

1,5

0,1

Alte naţionalităţi

0,8

1

1,2

1,3

0,5

1,9

Nedeclarată

0,4

 

Structura populaţiei după naţionalităţi reflectă modificările care au avut loc în societatea noastră în ultimii 15 ani, impunîndu-se a fi menţionată intensitatea emigrării populaţiei. La recensămîntul din 2004, 78,8% din populaţia ţării a declarat ca limbă maternă (prima limbă care a însuşit-o în frageda copilărie) este limba naţionalităţii sale, iar 20,8% au indicat o altă limbă, care nu coincide cu naţionalitatea.

Din rîndul moldovenilor, 78,4% au declarat ca limbă maternă — limba moldovenească, 18,8% - limba română, 2,5% — limba rusă şi 0,3% au declarat alte limbi materne. Ucrainenii, care au declarat ca limbă maternă limba ucraineană, reprezintă 64,1% din total, iar 31,8% au declarat ca limbă maternă limba rusă. Din rîndul minorităţilor etnice, 6,2% de ucraineni, 4,4% de ruşi, 1,9% de găgăuzi, 2,2% de români şi 7,1% de bulgari au declarat că vorbesc de obicei limba moldovenească.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1580
Populația:
509 locuitori

Bogdăneşti este un sat şi comună din raionul Briceni. Din componenţa comunei fac parte trei localităţi: Grimeşti, Bezeda și Bogdăneşti. Satul Bogdăneşti este situat la o distanţă de 35 km de oraşul Briceni, la 27 km de staţia de cale ferată Lipcani şi la 250 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 509 oameni. Satul Bogdăneşti din ţinutul Hotin este atestat documentar între anii 1580-1581.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.