14 septembrie 2012, 10:18 views 112949
Materiale din compartiment: Galeria foto | Galeria video |

Domnitorii Moldovei

Portret Domnitori Perioada
Dragoş Circa 1352 — 1354
Sas Circa 1354 — circa 1358
  Balc 1359
Bogdan I 1363 — circa 1367
  Laţcu
Circa 1365 — circa 1373
   Petru I Circa 1375 — circa 1391
Roman I
Circa 1391 — circa 1394
  Ştefan I
Circa 1394—1399
  Iuga
1399 — 1400
Alexandru cel Bun
1400  apr. 23—1432 ian.
  Iliaş
1432 ian. 1 —1433 sept.
1435 aug. 5 — 1436 mart. 8
1436 mart. 8—1442 după aug. 1
  Ştefan al II-lea
1433 oct. — 1435 aug. 5
1436 mart. 8—1442 după aug. 1
1442 după aug. 1 —1447 iul. 13
  Petru al II-lea
1447 iul. 13~după sept. 15
1448 după febr. 23 — 1449 înc. de mart. 23
   Roman al II-lea 1447 după sept. 15 — 1448 febr. 23
  Ciubăr
1448 toamna
  Alexăndrel
1449 înc. de mart. 23 — oct. 12
1452 febr. — 1454 aug.
1455 înc. de febr. 8 — mai 25
   Bogdan al II-lea 1449  oct. 12—1451 oct. 15
 Petru Aron 1451 după oct. 15—1452 febr.
1454 înc. de aug. 25 — 1455 înc. de febr. 8
1455 mai 25—1457 apr. 14
   Ştefan cel Mare 1457 apr. 14—1504 iul. 2
  Bogdan al III-lea (cel Chior) 1504 iul. 2 — 1517 apr. 20
   Ştefăniţă 1517 apr. 20 — 1527 ian. 14
  Petru Rareş 1527 după ian. 14 — 1538 sept. 18
1541 febr. — 1546 sept. 3
  Ştefan Lăcustă 1538  sept. 18 — 1540 dec.
  Alexandru Cornea 1540 dec. —1541 febr.
  Iliaş Rareș 1546 sept. 3 — 1551 iun. 11
   Ştefan Rareș 1551 iun. 11 — 1552 sept. 1
  Ioan Joldea 1552  sept.
  Alexandru Lăpuşneanu 1552 sept. — 1561 nov. 18
1563 mart. —1568 mart.

Despot-Vodă (Ioan Iacob Heraclid)
1561 nov 18, — 1563
  Ştefan Tomşa 1563 aug. 8 — 1564 mart. 10

Bogdan Lăpuşneanu 1568 mart. — 1572 febr.
  Ioan Vodă cel Viteaz 1572 febr.— 1574 iun.
  Petru Şchiopul 1574 iun. 13 sau 14 — 1577 nov. 23
1578 ian. 1 — 1579 nov. 21
1582 sept. 2 — 1591 aug. 19
  Ioan Potcoavă 1577 nov. 23 — după dec. 28
  Iancu Sasul
1579  nov. 21 —1582 după sept. 2
  Aron Tiranul 1591 sept. — 1592 iun.
1592 oct. 14 — 1595 apr. 24
  Alexandru cel Rău 1592 iun.
  Petru Cazacu
1592 aug. – oct.
  Ştefan Răzvan 1595 apr. 24 — aug.
  Ieremia Movilă 1595 — 1600
1600 — 1606

Mihai Viteazul mai — sept. 1600
  Simion Movilă
1606 iul. 10 — 1607 sept. 24
  Mihail Movilă
1607 sept. 14 — oct.
1607 înc. de nov. 6 — dec. 6 sau 9
  Constantin Movilă
1607 oct.
1607 dec. 6 sau 9 — 1611 nov. 10
   Ştefan Tomşa al II—lea 1611 nov. 20 — 1615 nov. 22
1621 sept. — 1623 aug. 4
  Alexandru Movilă
1615 nov. 22 — 1616 aug.

 Radu Mihnea 1616 iul. 24 — 1619 febr. 9
1623 aug. 4 — 1626 ian. 20
  Gaspar Graţiani
1619 febr. 4 — 1620 sept. 20
  Alexandru Iliaş
1620 sept. 10 — 1621 sept.
1631 după dec. — 1633 apr.
  Miron Barnovschi
1626  după ian. 20 —1629 aug. 30
1633  apr. — iul. 2
  Alexandru Coconul
1629 sept. — 1630 apr. 29
  Moise Movilă
1630 apr. 29 —1631 după dec. 5
1633 iun. 25 — 1634 apr
  Vasile Lupu
1634  apr. — 1653 apr. 3
1653  apr. 28 — iul. 8
  Gheorghe Ştefan
1653 apr. 3 — apr. 28
1653 iul. 8 — 1658 mart. 3

Gheorghe Ghica
1658 mart. 13—1659 nov. 12
  Constantin Şerban
1659 oct. — nov. 21
1661 ian. 17 — înc. de febr. 17
   Ştefăniţă Lupu 1659 nov. 21—1661 ian. 17
1661 înc. de febr. 17 — sept. 19
   Eustratie Dabija 1661 după sept. 19 — 1665 sept. 11
   Gheorghe Duca 1665, nov. – 1666, mai 21 (31)
1668, dec. – 1671, dec.
1672, ian. – aug. 10 (20)
1678, dec. – 1683, nov.

Iliaş Alexandru
1666 după mai 21 — 1668 după nov. 8
   Ştefan Petriceicu 1672 aug. 10 — 1673 nov.
1674 febr.
1682 nov. 25 — 1684 mart.
  Dumitraşcu Cantacuzino
1673 nov. — 1674 ian.
1674 febr. — 1675 înc. de nov. 10
1684 apr. — 1685 mai
  Antonie Ruset
1675 nov. 10 —1678 nov.

 Constantin Cantemir 1685 iun. 15— 1693 mart.

 Dimitrie Cantemir 1693 mart. 19 — apr. 8
1710 nov. 23—1711 iul. 11
   Constantin Duca 1693 apr. —1695 dec. 8
1700 sept. 14 — 1703 iul. 15
  Antioh Cantemir 1695 dec. 8 — 1700 sept. 14
1705 febr. 12 — 1707 iul. 20
   Logofătul Ioan Buhuş, caimacam 1703 iun. 15 — sept.

Mihai Racoviţă
1703 sept. — 1705 febr. 23
1707 iul. 31 — 1709 oct. 28
1716 ian. 5 — 1726 oct.
  Nicolae Mavrocordat
1709 dec. — 1710 nov. 23
1711 nov. — 1715 dec. 25
   Caimacami: Lupu Constachi, Maxut, Antioh Jora, Gheorghe Apostol 1711 iul. — sept. 26

Dragomanul Ioan Mavrocordat, caimacam
1711 oct. 7 — nov. 16

Grigore al II—lea Ghica
1726 sept. 26 —1733 apr. 16
1735 nov. 16 —1739 sept. 3
1739 oct. —1741 sept. 13
1747 apr. — 1748 febr.

Constantin Mavrocordat 1733 apr. — 1735 nov. 16
1741 sept. — 1743 iul. 20
1748 febr. — 1749 aug. 20
1769 iun. 18 — dec. 4
  Administraţie militară rusă
 1739 sept. 3 — oct.
1769 sept. 27 — 1774 sept.
1788 oct. — 1791 dec.
1806 nov. 17 — 1812 mai 12
1828 apr. 26 —1834 apr.
1853 oct. 18 — 1854 sept. 4
  Ioan Mavrocordat
1743 iul. 20—1747 mai
   Iordache Stavrachi, caimacam 1749 aug. 20 — dec. 7
  Constantin Racoviţă 1749 aug. 20 —1753 iun. 22
1756 febr. 8— 1757 mart.
Matei Ghica 1753 iun. 22 —1756 febr. 8

 Scarlat Ghica 1757 mart. 2 —1758 aug. 7

 loan Teodor Callimachi 1758 aug. 7 — 1761 mai 11
  Grigore Callimachi
1761 iun. — 1764 mart.
1767 febr. — 1769 iun.

 Grigore al III—lea Ghica 1764 mart. 18 — 1767 ian. 23
1774 sept. — 1777 oct. 1

 Constantin Moruzi 1777 oct. — 1782 iun.

Alexandru I Mavrocordat
1782 iun. —1785 ian.
   Alexandru al II-lea Mavrocordat 1785 ian. 1 — 1786 dec. 3

 Alexandru Ipsilanti 1786 dec. —1788 apr. 8
   Manole (Emanuel) Giani Rosseti 1788 iul. — 1789 mart.
   Alexandru Moruzi 1792 mart. — 1793 ian.
1802 oct. — 1806 aug.
1806 oct. 5 — 1807 mart. 7
  Mihai Suţu 1793 ian. — 1795 mai 6
  Alexandru Callimachi 1795 mai  — 1799 mart.
  Constantin Ipsilanti
1799 mart. 7 — 1801 iun. 28
1806 dec. — 1807 aug.

Alexandru Suţu
1801 aug. — 1802 sept.
   Logofătul Iordache Conta ş.a. caimacam 1802 sept. 19 — oct. 28.
  Scarlat Callimachi
1806 aug. 24 — oct. 26
1807 aug. 4 — 1810 iun. 13
1812 sept. 16 — 1819 iun. 20

 Alexandru Hangerli 1807 mart. 7 — iul. 24
   Iordache Ruset-Roznovanu, caimacam 1806 dec. 7—31
   Mitropolitul Veniamin Costache ş.a. caimacam 1807 ian. 1 — 1812 iul. 26
1821 mart. 29 — mai

 Mihail Suţu 1819 iun. — 1821 apr.
   Postelnicii Manu şi Rizo, caimacami 1819 iun. 20 — nov.
   Eteria lui Alexandru Ipsilanti 1821 apr.

Ştefan Vogoride, caimacam febr. – mart. 1821
toamna 1821- iul. 1822
   Ocupaţia turcească 1821 mai 16 — 1822 iul.

 Ion Sandu Sturdza 1822 sept. — 1828 apr. 23
   Mihai Sturdza 1834 apr. — 1849 iun.

 Grigore Alexandru Ghica 1849 mai — 1853 oct. 18
1854 oct. 2 — 1856 iun. 3
  Consiliul administrativ extraordinar
1856 iul. 3—10
   Teodor Balş, caimacam 1856 iul. 11 — 1857 febr. 17
    Nicolae Vogoride
1857 mart. — 1858 oct.
   Ştefan Catargiu 1857 — 1858 oct. 20
     Vasile Sturdza 1858 oct. — 1859 ian. 5
     Anastasie Panu 1858 oct. — 1859 ian. 5

 Alexandru Ioan Cuza 1859 ian. 5. — 1866 febr. 11

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1916
Populația:
8 locuitori

Elenovca este un sat din cadrul comunei Tîrnova, raionul Donduşeni. Localitatea se află la distanța de 21 km de orașul Dondușeni și la 197 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 8 oameni. Satul Elenovca a fost înființat în anul 1916.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.