14 septembrie 2012, 10:18 views 104513
Materiale din compartiment: Galeria foto | Galeria video |

Domnitorii Moldovei

Portret Domnitori Perioada
Dragoş Circa 1352 — 1354
Sas Circa 1354 — circa 1358
  Balc 1359
Bogdan I 1363 — circa 1367
  Laţcu
Circa 1365 — circa 1373
   Petru I Circa 1375 — circa 1391
Roman I
Circa 1391 — circa 1394
  Ştefan I
Circa 1394—1399
  Iuga
1399 — 1400
Alexandru cel Bun
1400  apr. 23—1432 ian.
  Iliaş
1432 ian. 1 —1433 sept.
1435 aug. 5 — 1436 mart. 8
1436 mart. 8—1442 după aug. 1
  Ştefan al II-lea
1433 oct. — 1435 aug. 5
1436 mart. 8—1442 după aug. 1
1442 după aug. 1 —1447 iul. 13
  Petru al II-lea
1447 iul. 13~după sept. 15
1448 după febr. 23 — 1449 înc. de mart. 23
   Roman al II-lea 1447 după sept. 15 — 1448 febr. 23
  Ciubăr
1448 toamna
  Alexăndrel
1449 înc. de mart. 23 — oct. 12
1452 febr. — 1454 aug.
1455 înc. de febr. 8 — mai 25
   Bogdan al II-lea 1449  oct. 12—1451 oct. 15
 Petru Aron 1451 după oct. 15—1452 febr.
1454 înc. de aug. 25 — 1455 înc. de febr. 8
1455 mai 25—1457 apr. 14
   Ştefan cel Mare 1457 apr. 14—1504 iul. 2
  Bogdan al III-lea (cel Chior) 1504 iul. 2 — 1517 apr. 20
   Ştefăniţă 1517 apr. 20 — 1527 ian. 14
  Petru Rareş 1527 după ian. 14 — 1538 sept. 18
1541 febr. — 1546 sept. 3
  Ştefan Lăcustă 1538  sept. 18 — 1540 dec.
  Alexandru Cornea 1540 dec. —1541 febr.
  Iliaş Rareș 1546 sept. 3 — 1551 iun. 11
   Ştefan Rareș 1551 iun. 11 — 1552 sept. 1
  Ioan Joldea 1552  sept.
  Alexandru Lăpuşneanu 1552 sept. — 1561 nov. 18
1563 mart. —1568 mart.

Despot-Vodă (Ioan Iacob Heraclid)
1561 nov 18, — 1563
  Ştefan Tomşa 1563 aug. 8 — 1564 mart. 10

Bogdan Lăpuşneanu 1568 mart. — 1572 febr.
  Ioan Vodă cel Viteaz 1572 febr.— 1574 iun.
  Petru Şchiopul 1574 iun. 13 sau 14 — 1577 nov. 23
1578 ian. 1 — 1579 nov. 21
1582 sept. 2 — 1591 aug. 19
  Ioan Potcoavă 1577 nov. 23 — după dec. 28
  Iancu Sasul
1579  nov. 21 —1582 după sept. 2
  Aron Tiranul 1591 sept. — 1592 iun.
1592 oct. 14 — 1595 apr. 24
  Alexandru cel Rău 1592 iun.
  Petru Cazacu
1592 aug. – oct.
  Ştefan Răzvan 1595 apr. 24 — aug.
  Ieremia Movilă 1595 — 1600
1600 — 1606

Mihai Viteazul mai — sept. 1600
  Simion Movilă
1606 iul. 10 — 1607 sept. 24
  Mihail Movilă
1607 sept. 14 — oct.
1607 înc. de nov. 6 — dec. 6 sau 9
  Constantin Movilă
1607 oct.
1607 dec. 6 sau 9 — 1611 nov. 10
   Ştefan Tomşa al II—lea 1611 nov. 20 — 1615 nov. 22
1621 sept. — 1623 aug. 4
  Alexandru Movilă
1615 nov. 22 — 1616 aug.

 Radu Mihnea 1616 iul. 24 — 1619 febr. 9
1623 aug. 4 — 1626 ian. 20
  Gaspar Graţiani
1619 febr. 4 — 1620 sept. 20
  Alexandru Iliaş
1620 sept. 10 — 1621 sept.
1631 după dec. — 1633 apr.
  Miron Barnovschi
1626  după ian. 20 —1629 aug. 30
1633  apr. — iul. 2
  Alexandru Coconul
1629 sept. — 1630 apr. 29
  Moise Movilă
1630 apr. 29 —1631 după dec. 5
1633 iun. 25 — 1634 apr
  Vasile Lupu
1634  apr. — 1653 apr. 3
1653  apr. 28 — iul. 8
  Gheorghe Ştefan
1653 apr. 3 — apr. 28
1653 iul. 8 — 1658 mart. 3

Gheorghe Ghica
1658 mart. 13—1659 nov. 12
  Constantin Şerban
1659 oct. — nov. 21
1661 ian. 17 — înc. de febr. 17
   Ştefăniţă Lupu 1659 nov. 21—1661 ian. 17
1661 înc. de febr. 17 — sept. 19
   Eustratie Dabija 1661 după sept. 19 — 1665 sept. 11
   Gheorghe Duca 1665, nov. – 1666, mai 21 (31)
1668, dec. – 1671, dec.
1672, ian. – aug. 10 (20)
1678, dec. – 1683, nov.

Iliaş Alexandru
1666 după mai 21 — 1668 după nov. 8
   Ştefan Petriceicu 1672 aug. 10 — 1673 nov.
1674 febr.
1682 nov. 25 — 1684 mart.
  Dumitraşcu Cantacuzino
1673 nov. — 1674 ian.
1674 febr. — 1675 înc. de nov. 10
1684 apr. — 1685 mai
  Antonie Ruset
1675 nov. 10 —1678 nov.

 Constantin Cantemir 1685 iun. 15— 1693 mart.

 Dimitrie Cantemir 1693 mart. 19 — apr. 8
1710 nov. 23—1711 iul. 11
   Constantin Duca 1693 apr. —1695 dec. 8
1700 sept. 14 — 1703 iul. 15
  Antioh Cantemir 1695 dec. 8 — 1700 sept. 14
1705 febr. 12 — 1707 iul. 20
   Logofătul Ioan Buhuş, caimacam 1703 iun. 15 — sept.

Mihai Racoviţă
1703 sept. — 1705 febr. 23
1707 iul. 31 — 1709 oct. 28
1716 ian. 5 — 1726 oct.
  Nicolae Mavrocordat
1709 dec. — 1710 nov. 23
1711 nov. — 1715 dec. 25
   Caimacami: Lupu Constachi, Maxut, Antioh Jora, Gheorghe Apostol 1711 iul. — sept. 26

Dragomanul Ioan Mavrocordat, caimacam
1711 oct. 7 — nov. 16

Grigore al II—lea Ghica
1726 sept. 26 —1733 apr. 16
1735 nov. 16 —1739 sept. 3
1739 oct. —1741 sept. 13
1747 apr. — 1748 febr.

Constantin Mavrocordat 1733 apr. — 1735 nov. 16
1741 sept. — 1743 iul. 20
1748 febr. — 1749 aug. 20
1769 iun. 18 — dec. 4
  Administraţie militară rusă
 1739 sept. 3 — oct.
1769 sept. 27 — 1774 sept.
1788 oct. — 1791 dec.
1806 nov. 17 — 1812 mai 12
1828 apr. 26 —1834 apr.
1853 oct. 18 — 1854 sept. 4
  Ioan Mavrocordat
1743 iul. 20—1747 mai
   Iordache Stavrachi, caimacam 1749 aug. 20 — dec. 7
  Constantin Racoviţă 1749 aug. 20 —1753 iun. 22
1756 febr. 8— 1757 mart.
Matei Ghica 1753 iun. 22 —1756 febr. 8

 Scarlat Ghica 1757 mart. 2 —1758 aug. 7

 loan Teodor Callimachi 1758 aug. 7 — 1761 mai 11
  Grigore Callimachi
1761 iun. — 1764 mart.
1767 febr. — 1769 iun.

 Grigore al III—lea Ghica 1764 mart. 18 — 1767 ian. 23
1774 sept. — 1777 oct. 1

 Constantin Moruzi 1777 oct. — 1782 iun.

Alexandru I Mavrocordat
1782 iun. —1785 ian.
   Alexandru al II-lea Mavrocordat 1785 ian. 1 — 1786 dec. 3

 Alexandru Ipsilanti 1786 dec. —1788 apr. 8
   Manole (Emanuel) Giani Rosseti 1788 iul. — 1789 mart.
   Alexandru Moruzi 1792 mart. — 1793 ian.
1802 oct. — 1806 aug.
1806 oct. 5 — 1807 mart. 7
  Mihai Suţu 1793 ian. — 1795 mai 6
  Alexandru Callimachi 1795 mai  — 1799 mart.
  Constantin Ipsilanti
1799 mart. 7 — 1801 iun. 28
1806 dec. — 1807 aug.

Alexandru Suţu
1801 aug. — 1802 sept.
   Logofătul Iordache Conta ş.a. caimacam 1802 sept. 19 — oct. 28.
  Scarlat Callimachi
1806 aug. 24 — oct. 26
1807 aug. 4 — 1810 iun. 13
1812 sept. 16 — 1819 iun. 20

 Alexandru Hangerli 1807 mart. 7 — iul. 24
   Iordache Ruset-Roznovanu, caimacam 1806 dec. 7—31
   Mitropolitul Veniamin Costache ş.a. caimacam 1807 ian. 1 — 1812 iul. 26
1821 mart. 29 — mai

 Mihail Suţu 1819 iun. — 1821 apr.
   Postelnicii Manu şi Rizo, caimacami 1819 iun. 20 — nov.
   Eteria lui Alexandru Ipsilanti 1821 apr.

Ştefan Vogoride, caimacam febr. – mart. 1821
toamna 1821- iul. 1822
   Ocupaţia turcească 1821 mai 16 — 1822 iul.

 Ion Sandu Sturdza 1822 sept. — 1828 apr. 23
   Mihai Sturdza 1834 apr. — 1849 iun.

 Grigore Alexandru Ghica 1849 mai — 1853 oct. 18
1854 oct. 2 — 1856 iun. 3
  Consiliul administrativ extraordinar
1856 iul. 3—10
   Teodor Balş, caimacam 1856 iul. 11 — 1857 febr. 17
    Nicolae Vogoride
1857 mart. — 1858 oct.
   Ştefan Catargiu 1857 — 1858 oct. 20
     Vasile Sturdza 1858 oct. — 1859 ian. 5
     Anastasie Panu 1858 oct. — 1859 ian. 5

 Alexandru Ioan Cuza 1859 ian. 5. — 1866 febr. 11

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1914
Populația:
1369 locuitori

Vladimirovca este un sat și comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova. Localitatea se află la distanța de 5 km de orașul Slobozia și la 91 km de Chișinău. Populaţia satului Vladimirovca alcătuia 1369 de oameni în anul 2004. Satul Vladimirovca a fost înființat în anul 1914.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.