23 ianuarie 2013, 12:01 views 16366
Materiale din compartiment: Galeria foto |

Modul de arborare a drapelului de Stat

Arborarea pe catarg a drapelului Republicii Moldova

Arborarea pe catarg

Catargele de arborare a drapelelor pot fi catarge exterioare permanente (instalate pe imobile sau pe terenuri adiacente imobilelor), catarge exterioare amovibile şi catarge interioare.

Catargele exterioare se dotează cu un dispozitiv ce permite ridicarea şi coborîrea drapelului, schimbarea rapidă şi coborîrea în bernă şi care este compus, de regulă, dintr-o fungă, două scripete, din verigi de prindere şi fixare etc.

Dimensiunile drapelului trebuie să fie proporţionale cu lungimea catargului, după cum urmează:

Dimensiunile drapelului

Lungimea catargului

0,825x1,65 m

5–6 m

1x2 m

5,5–7 m

1,5x3 m

9,5–12 m

2x4 m

13,5–15 m

2,5x5 m

15–17 m

În anumite cazuri, catargele pot fi dotate cu dispozitive pentru arborarea a două sau mai multe drapele. Drapelul de Stat întotdeauna se instalează separat, pe catarg propriu.

Drapelul se ridică rapid şi se coboară lent, ceremonios. Drapelul se ridică cît mai aproape de vîrful catargului. Funga trebuie să fie întinsă strună.

Drapelul trebuie manipulat cu veneraţie şi astfel încît să nu atingă niciodată solul sau apa.

În cazul în care catargul este fixat pe sau lîngă o estradă ori o scenă, acesta trebuie să se afle în dreapta oratorului privind spre spectatori.

La înălţarea Drapelului de Stat pe catarg în cadrul unor ceremonii solemne, se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii îl vor onora cu capul descoperit, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare.

Arborarea cu hampă

La arborarea drapelelor cu hampă pe acoperişul sau pe faţada clădirilor, pe acoperiş sau pe faţadă se instalează suporturi speciale, în care să se poată fixa coada hampei.

Pe acoperiş, hampa drapelului se fixează, de regulă, vertical.

Pe faţadă, hampa se fixează în suport astfel încît să formeze în raport cu faţada un unghi de cel mult 45 de grade, iar partea de jos a flamurii să se afle la înălţimea de cel puţin 2,5 m de pămînt.

La o fereastră sau la un balcon, drapelul poate fi arborat şi cu hampa în poziţie orizontală, încît pînza să fluture în poziţie verticală.

În cazul în care în aceeaşi clădire îşi au sediul mai multe autorităţi sau instituţii publice, Drapelul de Stat se arborează numai într-un singur loc – deasupra sau la stînga intrării principale a clădirii.

În birouri şi în alte încăperi de serviciu, drapelul cu hampă se fixează vertical în suporturi speciale instalate pe podea, în faţa peretelui principal, în partea stîngă, încît proprietarul biroului aşezat la masa de scris şi privind spre vizitatori sau oratorul privind spre spectatori să aibă drapelul în dreapta sa, în spate.

La arborarea drapelelor cu hampă în stradă, pe piloni cu suporturi speciale, se respectă regulile amplasării pe faţadele clădirilor.

Arborarea desfăşurată pe un perete

În situaţii temporare de solemnitate redusă sau de urgenţă, Drapelul de Stat poate fi desfăşurat în faţa unui perete fără catarg sau hampă, fie lipit orizontal de perete, fie suspendat vertical sau orizontal de o traversă orizontală agăţată într-un cui. Pe perete Drapelul de Stat se arborează cu faţa spre spectatori, fie în centru, fie în partea stîngă a peretelui.

În caz de imprimare a imaginii Drapelului de Stat pe peretele unei săli de conferinţe de presă etc., imaginea se imprimă orizontal, în centru, în spatele tribunei sau mesei de conferinţă, la o înălţime care să permită vizionarea integră a Stemei de Stat din drapel, fără ca vorbitorii, stînd în picioare sau la masă, s-o acopere cu capul.

Arborarea suspendată

Drapelul de Stat poate fi arborat suspendat, orizontal sau vertical, deasupra unei străzi, la mijlocul acestei străzi, cu faţa spre călătorii şi pietonii care circulă în direcţia centrului localităţii.

Drapelul de Stat poate fi arborat vertical pe o traversă orizontală suspendată de vîrful unui catarg cu faţa spre privitor şi avînd catargul în spate sau suspendat pe o traversă pivotantă fixată perpendicular de vîrful unui catarg, cu capul acvilei din Stema de Stat de pe drapel îndreptat spre exterior de la catarg.

Pe autovehicule Drapelul de Stat se instalează pe un catarg prins rigid în faţă, pe dreapta.

Arborarea în semn de doliu

Drapelul de Stat se arborează în semn de doliu în zilele de doliu declarate în modul stabilit şi în cadrul unor ceremonii funerare.

Drapelul de Stat pe catarg se arborează în bernă, astfel încît să fluture la jumătatea catargului. Pentru a arbora drapelul în bernă, acesta mai întîi se ridică pînă la vîrful catargului, fără a-l atinge, apoi se coboară încet pînă la mijlocul catargului. De regulă, mijlocul drapelului arborat în bernă coincide cu mijlocul catargului.

La Drapelul de Stat cu hampă amplasat pe faţada clădirilor, de vîrful hampei se prinde o panglică de culoare neagră, proporţională cu dimensiunea drapelului.

La Drapelul de Stat cu hampă de ceremonie amplasat fix sau purtat în procesiune, de vîrful hampei se prinde o cravată de culoare neagră.

În cadrul unei ceremonii funerare însoţite de onorarea cetăţeanului Republicii Moldova decedat, Drapelul de Stat care acoperă sicriul cu corpul neînsufleţit se aşează peste sicriu cu faţa în sus şi cu ghindantul spre capul defunctului. Înainte de coborîrea sicriului în groapă, Drapelul de Stat se ia de pe sicriu, se strînge ceremonios şi se înmînează rudelor decedatului.

Arborarea Drapelului de Stat în semn de doliu implică arborarea în semn de doliu a tuturor altor drapele utilizate în context.

Calendarul şi orarul arborării

În mod obişnuit, în exterior, în locul arborării permanente, Drapelul de Stat se arborează la răsăritul şi se coboară la apusul soarelui, exceptînd zilele cu timp foarte aspru. Drapelul poate rămîne arborat şi pe timp de noapte dacă este iluminat în mod special.

Drapelul de Stat se arborează temporar în zilele de sărbătoare declarate în modul stabilit.

Drapelul de Stat se arborează temporar în bernă în zilele de doliu declarate în modul stabilit.

Drapelul de Stat se arborează temporar la ora 6.00 şi se coboară după ora 24.00 sau după încheierea festivităţilor şi ceremoniilor prevăzute.

Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, şefii misiunilor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova în străinătate şi şeful Marelui Stat Major pot stabili orare speciale pentru arborarea permanentă sau temporară a Drapelului de Stat în aria lor de competenţă.

Drapelul national al Republicii Moldova este protejat în corespundere cu art. 6ter al Convenției de la Paris pentru protectia proprietății industriale din 20 martie 1883, la care Republica Moldova este parte. Articolul 6ter al Convenției de la Paris se aplică de către toate cele 174 de state membre ale Convenției, precum și de către statele membre ale Organizației Mondiale a Comertului, independent de faptul dacă acestea sînt sau nu membre ale Convenției menționate, prin intermediul Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală.

Conform Art. 6ter al Convenției de la Paris privind protecția stemelor guvernamentale, a emblemelor, denumirilor complete și abrevierilor organizațiilor interguvernamentale, „Țările Uniunii convin să refuze sau să invalideze înregistrarea, sau să interzică prin măsuri corespunzătoare folosirea, fără autorizația organelor competente, fie ca mărci de fabrică sau de comerț, fie ca elemente ale acestor mărci, a stemelor, drapelelor și a altor embleme de stat ale țărilor Uniunii, a semnelor și sigiliilor oficiale de control și de garanție adoptate de către ele, precum și imitarea oricăror semne heraldice”. În țara noastră, autoritatea competentă care acordă permisiunea de a utiliza imaginea Drapelului de Stat este Parlamentul Republicii Moldova.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitalei exită în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1910
Populația:
646 locuitori

Marienfeld este un sat din cadrul comunei Ialpujeni, raionul Cimişlia. Localitatea se află la distanța de 24 km de orașul Cimișlia și la 70 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 646 de oameni.Satul Marienfeld a fost menționat documentar în anul 1910.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.