Materiale din compartiment: Video gallery |

Druță Ion

Druță Ion (03.09.1928, Horodişte, judeţul Soroca, Republica Moldova). Prozator, dramaturg, eseist. Fiul unui pictor de biserici. A urmat Cursurile de tractorişti (1945); Şcoala silvicolă (1946); Cursurile de literatură de pe lîngă Institutul „Maxim. Gorki” de la Moscova (1957). Deputat al poporului din fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste. (1989). Membru de onoare al Academiei Române (1990). Membru titular al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova (1992). Debutează cu schiţe literare la ziarul „Ţăranul sovietic”. Din 1969 se stabileşte la Moscova, scriind în limbile moldovenească şi rusă. Debutează editorial cu volumul de schiţe şi povestiri „La noi în sat” (1953), urmat de „Poveste de dragoste” (1954), care impune o formulă lirico-poetică, cucerind cititorul prin stilul narativ crengian şi sadovenian. Alte cărţi de proză: „Frunze de dor” (roman, 1957), „Dor de oameni” (1959), „Piept la piept” (1964), roman „Povara bunătăţii noastre”, „Balade din cîmpie” (roman vol. 1, 1963, vol. II, 1968), nuvelele „Întoarcerea ţărînei în pământ” (1969, 1970), „Clopotniţa” (roman 1972), „Ultima lună de toamnă” (1966), „Horodişte” (1975), „Biserica albă” (roman 1975-1981, 1986-1987), „Toiagul păstoriei” (1984). Ion Druţă este un celebru autor de opere dramatice: „Casa Mare” (1959), „Păsările tinereţii noastre” (1974), „Doina” (1969), „Cervus divinus” (1977-1981, 1987), „Sfînta sfintelor” (1977), „Harul Domnului” (2 vol., 2001) ş.a. El aparţine categoriei de scriitori pentru care „veşnicia s-a născut la sat” (Lucian Blaga). A scris valoroase pagini eseistice despre scriitorii clasici − Mihai Eminescu, Lev Tolstoi, Anton Cehov, Andrei Lupan, Vasile Coroban ş.a.); note de călătorie prin republicile baltice – „Mesteceni, pîine şi bărbăţie”. Opere din creaţia scriitorului au fost traduse în mai multe limbi ale popoarelor din fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste, dar şi în limbile altor popoare ale lumii.

A fost decorat cu ordinul „Drapelul Roşu de Muncă” (1960); ordinul „Lenin" (1988), cu Ordinul Republicii (1993). Este Laureat al Premiului de Stat al RSSM pentru romanul „Balade din cîmpie” şi nuvela “Ultima lună de toamnă” (1967).

I s-a conferit titlul de Scriitor al Poporului din RSS Moldovenească (1988). Este Doctor Honoris Causa of the Moldova State University (1999) şi Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul literaturii (2008).

S-a stins din viata pe 28 septembrie 2023 la Moscova.

Opere:
„Poveste de dragoste” − Chișinău, 1954;
„Frunze de dor” − Chișinău, 1957;
„Dor de oameni”, Chișinău, 1959;
„Casa Mare” − Chișinău, 1959;
„Povara bunătăţii noastre”.
„Balade din cîmpie”, vol. I. − Chișinău, 1963, vol. II. − Chișinău, 1968; Bucureşti, l991;    „Piept la piept” − Chișinău, 1964;
„Ultima lună de toamnă”, Chișinău, 1966;
„Întoarcerea ţărînei în pămînt”, Chișinău, 1969,1970;
„Păsările tinereţii noastre” − Chișinău, 1971;
„Clopotniţa” − Chișinău, 1972;
„Horodişte” − Chișinău 1975;
„Biserica albă” – Chișinău, 1975-1981, 1986-1987;
„Cervus divinus” – Chișinău, 1977-1981, 1987;
„Sfînta sfintelor” − Chișinău, 1977;
„Doina” – Chișinău, 1979;
„Toiagul păstoriei” − Chișinău 1984;
„Scrieri în 4 volume”. Postfaţă de Andrei HropotinschiChișinău 1986-1987;
„Scrieri în 4 volume”. Prefaţă de Ion Constantin Ciobanu. – Chișinău, 1990-1991;
„Ora jertfirii. Proză. Publicistică. Scrisori.” Coordonator Andrei HropotinschiChișinău, 1998;
„Apostolul Pavel: Epopee creştină” − Chișinău;
„Harul Domnului: Epopee teatrală” în 2 volume” − Chișinău 2001;
„Pomul de la răscruce: Schiţe, nuvele, povestiri”, − Chișinău., 2003;
„Clopotniţa. Frunze de dor” – Chișinău, 2004;
„Povara bunătăţii noastre” − Chișinău, 2005;
„Ujin u tovarişcea Stalin” − Chișinău, 2005;
„Vatra blajinilor” − Chișinău, 2007;
„Păsările tinereţii noastre” − Chișinău, 2007;
„Opere în 8 volume”, Vol. 1-2. – Chișinău, 2008;
„Druţiana teatrală” – Chișinău, 2008;
„Ultima dragoste a lui Petru cel Mare” – Chișinău, 2008.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1924
Populația:
76 locuitori

Alexandrovca Nouă este un sat din cadrul comunei Crasnîi Vinogradari din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova. Localitatea se află la distanța de 16 km de orașul Dubăsari și la 66 km de Chișinău. Populaţia satului Alexandrovca Nouă alcătuia 76 de oameni în anul 2011. Satul Alexandrovca Nouă a fost înființat în anul 1924.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.