25 ianuarie 2013, 17:01 views 35531

Ziua Constituţiei

La 29 iulie în Republica Moldova este serbată Ziua Constituției. Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată la data de 29 iulie 1994, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994 şi a intrat în vigoare la data de 27 august 1994.

Constituția Republicii Moldova constă din 8 titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni. În prembulul Constituţiei se menţionează aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, năzuinţele spre satisfacerea intereselor cetăţenilor, „continuitatea statalităţii poporului moldovenesc” în contextul istoric şi etnic al devenirii lui ca naţiune.

Se menţionează, de asemenea, aspiraţia spre constituirea statului de drept, considerând pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic ca fiind valori supreme, se reafirmă devotamentul deputaţilor în Parlament, în calitatea lor de reprezentanţi plenipotenţiari ai poporului Republicii Moldova, faţă de valorile general-umane, dorinţa de a trăi în pace şi bună înţelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, aceştia fiind conştienţi de responsabilitatea şi obligaţiile faţă de generaţiile precedente, actuale şi viitoare.

Prembulul Constituţiei cuprinde declaraţii de principiu referitoare la organizarea politico-etatică şi la relaţiile sociale fundamentale dintre membrii societăţii.

Conform Constituției Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Forma de guvernămînt a statului este republica.

Constituția este legea fundamentală a statului care defineşte atributele statului, principiile de funcţionare şi obiectivele lui principale. În ea sînt înscrise cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum și valorile pe care se sprijină statul nostru: separația puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, independența justiției, pluralismul politic, și altele. Constituția este baza juridică a întregii legislații, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituțional și normativ.

 Legea fundamentală este un corp de principii şi norme care a deschis calea pentru afirmarea valorilor fundamentale ale statului de drept şi ale economiei de piaţă, o garanţie a drepturilor fundamentale ale omului, dar şi a funcţionării instituţiilor de bază ale statului, oferind cadrul necesar instituirii unui sistem de guvernare bazat pe drepturile inalienabile ale umanităţii: viaţă, libertate şi căutarea fericirii.

Constituţia Republicii Moldova este documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viaţa publică, politică şi socială a ţării. Simbol al luptei poporului pentru libertate, democraţie şi drepturile omului, Constituţia reaminteşte fiecărui cetăţean datoria sfîntă de a servi cu credinţă patria, de a apăra cu orice preţ unitatea, suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova. 

Semnificaţia Constituţiei Republicii Moldova constă în funcţiile sale importante:

- realizează o sinteză a proceselor şi evenimentelor din istoria poporului în lupta pentru democratizarea societăţii;
- exprimă obiectivele şi doleanţele poporului;
- stabileşte caracterul şi limitele puterii statale;
- este o concepţie asupra relaţiilor din societate etc;

Astfel, Constituţia reflectă anumite victorii şi realizări ale poporului, propunînd perspectivele de dezvoltare pentru societate şi stat.

 

 

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1720
Populația:
244 locuitori

Budăi este un sat din cadrul comunei Ţipala, raionul Ialoveni. Localitatea se află la distanța de 33 km de orașul Ialoveni și la 44 km de Chișinău. Conform datelor recensământului din anul 2004, populaţia satului constituia 244 de oameni. Satul Budăi a fost menționat documentar în anul 1720.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.