23 ianuarie 2013, 11:47 views 12836
Materiale din compartiment: Galeria foto |

Arborarea şi reproducerea drapelului de Stat

Arborarea drapelului de Stat

 • Drapelul de Stat se arborează permanent pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi instituţiilor publice, în birourile de serviciu ale conducătorilor, în sălile de şedinţă, de protocol şi de festivităţi ale acestora; în locurile de dislocare permanentă a unităţilor militare ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova; la sediul partidelor, al sindicatelor, al instituţiilor de învăţămînt, ştiinţă şi cultură; la punctele de trecere a frontierei de stat, în porturi, debarcadere, aeroporturi, gări, autogări cu trafic internaţional.

  Drapelul de Stat se arborează temporar cu prilejul:
 • zilelor de sărbătoare – în locurile publice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 • festivităţilor şi ceremoniilor oficiale de caracter local, naţional şi internaţional – în locurile de desfăşurare a acestora;
 • vizitelor oficiale întreprinse în Republica Moldova de şefi de state şi de guverne străine, precum şi de înalte personalităţi politice reprezentînd principalele organisme internaţionale interguvernamentale – pe traseele de deplasare a acestora;
 • desfăşurării ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare;
 • ceremoniilor de depunere a jurămîntului de către Preşedintele Republicii Moldova, membrii Guvernului, militari, judecători, funcţionari publici şi de alţi angajaţi ai statului cu statut special;
 • desfăşurării competiţiilor sportive – pe stadioane, edificii, complexe şi alte baze sportive;
 •  campaniilor electorale şi pe durata alegerilor – la sediul consiliilor electorale de circumscripţie şi al birourilor electorale ale secţiilor de votare atît din ţară, cît şi de peste hotare;
 • zilelor de doliu declarate în modul stabilit şi al solemnităţilor funebre – în bernă.
 • Jurămîntul militar al studenţilor şi elevilor cetăţeni ai Republicii Moldova trimişi la studii în străinătate se depune în anul întîi de învăţămînt, cu acordul părţilor contractante, la data şi în locul convenit, în cadrul unui ceremonial organizat de Republica Moldova, utilizîndu-se textul jurămîntului şi Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
 • Drapelul de Stat se arborează permanent ca pavilion pe navele fluviale şi maritime de orice tip şi pe alte ambarcaţiuni ce navighează sub pavilionul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova şi ale altor acte normative în domeniu.
 • Drapelul de Stat se imprimă pe toate navele aeriene care aparţin Republicii Moldova, pe navele aeriene înregistrate în Republica Moldova, aparţinînd persoanelor fizice şi juridice.
 • Drapelul de Stat poate fi imprimat sau arborat pe autovehiculele ce aparţin Republicii Moldova care efectuează transportul internaţional.
 • Drapelul de Stat poate fi imprimat sau arborat pe materialul rulant feroviar ce aparţine Republicii Moldova care efectuează transportul internaţional, alături de Stema de Stat a Republicii Moldova şi de abrevierea denumirii „Calea Ferată din Moldova” – „C.F.M.”.

Arborarea în străinătate

 • Drapelul de Stat se arborează permanent la sediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale Republicii Moldova, precum şi la reşedinţa şefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, potrivit uzanţelor de protocol.
 • Drapelul de Stat se arborează pe mijloacele de transport ale şefilor de misiuni diplomatice şi de oficii consulare ale Republicii Moldova în deplasările oficiale ale acestora.
 • Drapelul de Stat se arborează la acţiunile de protocol desfăşurate în străinătate în afara sediilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, potrivit uzanţelor de protocol.
 • Drapelul de Stat se arborează la sediile organismelor internaţionale din care Republica Moldova face parte, în conformitate cu normele dreptului internaţional şi cu protocolul diplomatic.
 • Drapelul de Stat poate fi arborat la sediile organizaţiilor şi asociaţiilor cetăţenilor Republicii Moldova de peste hotare cu avizul misiunii diplomatice a Republicii Moldova sau al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

Arborarea alături de drapelele altor state

Drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul Republicii Moldova, cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite, numai împreună cu Drapelul de Stat şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.

În cazul arborării Drapelului de Stat împreună cu drapelele altor state pe teritoriul Republicii Moldova, Drapelul de Stat are prioritate şi va ocupa locul de onoare, iar dimensiunile liniare ale altor drapele nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat. Fiecare drapel de stat va fi arborat pe catarg sau hampă proprii. Drapelele altor state se arborează în condiţii egale, în ordinea alfabetică a denumirii ţărilor în limba de stat a Republicii Moldova.

Arborarea Drapelului de Stat la manifestările care se desfăşoară sub egida organizaţiilor internaţionale se face potrivit reglementărilor şi uzanţelor internaţionale.

În locurile unde se arborează Drapelul de Stat poate fi arborat şi drapelul Uniunii Europene.

Arborarea alături de alte drapele din Republica Moldova

În cazul arborării Drapelului de Stat împreună cu alte drapele naţionale, teritoriale, corporative sau private din Republica Moldova pe teritoriul Republicii Moldova, Drapelul de Stat va ocupa locul de onoare, iar dimensiunile liniare ale altor drapele nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat.

Ordinea de arborare a drapelelor împreună cu Drapelul de Stat, cu respectarea succesiunii descendente, este următoarea: Drapelul/Pavilionul Civil al Republicii Moldova; Drapelul/Pavilionul de Stat al Republicii Moldova; Drapelul/Pavilionul de Război al Republicii Moldova; Stindardul Preşedintelui Republicii Moldova; Stindardul Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova; Stindardul Prim-ministrului Republicii Moldova; Stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova; drapelele autorităţilor şi instituţiilor naţionale, cu respectarea ierarhiilor; drapelul municipiului Chişinău, capitala Republicii Moldova; drapelul UTA Găgăuzia; drapelele municipale, în ordinea alfabetică a denumirii municipiilor; drapelele raionale, în ordinea alfabetică a denumirii raioanelor; drapelele unităţilor teritorial-administrative din componenţa municipiilor şi raioanelor, ierarhic şi în ordinea alfabetică a denumirilor; drapelele corporative; drapelele private; drapelele istorice; drapelele etnice; Culorile Naţionale.

Pe teritoriul Republicii Moldova pot fi arborate numai drapele şi alte însemne vexilare înregistrate oficial de Comisia Naţională de Heraldică în Armorialul General al Republicii Moldova.

Reproducerea imaginii Drapelului de Stat în alte însemne şi pe obiecte

 • Imaginea Drapelului de Stat poate fi folosită în distincţiile de stat şi în alte însemne vexilare, heraldice, faleristice şi uniformistice de nivel naţional, simbolizînd statalitatea, în conformitate cu rigorile ştiinţifice şi numai cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
 • Imaginea Drapelului de Stat poate fi utilizată în însemnele vexilare, heraldice, faleristice şi uniformistice teritoriale, corporative şi private numai în cazuri excepţionale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
 • Imaginea Drapelului de Stat poate fi reprodusă nestingherit pe diverse ediţii, suvenire, obiecte de protocol realizate de Preşedintele, Parlamentul sau de Guvernul Republicii Moldova, iar pe alte ediţii, emisiuni poştale, suvenire, obiecte de protocol etc. – numai cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
 • Utilizarea sau reproducerea comercială a Drapelului de Stat se autorizează de către Guvernul Republicii Moldova, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică

Există o serie de restricţii la arborarea şi la utilizarea Drapelului de Stat. Astfel se interzice utilizarea Drapelului de Stat:

 • sub orice formă, într-un conflict armat la care Republica Moldova nu este parte;
 • ca mărci de fabrică sau de comerţ ori ca elemente ale acestor mărci;
 • ca bază pentru elaborarea însemnelor vexilare, heraldice, faleristice şi uniformistice ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi ale celor corporative şi private, exceptînd anumite cazuri de interes naţional stabilite de Comisia Naţională de Heraldică.

Se interzice publicitatea neautentică, ce conţine date care nu corespund realităţii în ce priveşte dreptul de utilizare a Drapelului de Stat; amorală, care discreditează Drapelul de Stat.

Drapelul Republicii Moldova nu se arborează pe clădirile avariate sau în care se efectuează reparaţii capitale, inclusiv pe cele a căror faţadă se repară; în alte cazuri asupra cărora decid Preşedintele, Parlamentul sau Guvernul Republicii Moldova, Comisia Naţională de Heraldică sau autorităţile administraţiei publice locale, dacă această interdicţie nu contravine prezentei legi.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1620
Populația:
149 locuitori

Bularda este un sat din cadrul comunei Dereneu, raionul Călăraşi. Satul Bularda se află la distanţa de 34 km de orașul Călăraşi și la 85 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 149 de oameni. Localitatea este menționată documentar în anul 1620.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.