25 january 2012, 12:28 views 23289
Materiale din compartiment: Photo gallery |

Patru sate din inima Codrilor – de la Vorniceni pînă la Vălcineţ

Centrul Turistic din satul Vorniceni

Am scris nu o dată despre călătoriile noastre prin partea centrală a Moldovei, prin Codri – cum este numită această parte a ţării. Este suficient să vă amintim despre călătoriile De la Tabăra pînă la Ţigăneşti, Cele patru mănăstiri din raionul Călăraşi, Cele patru mănăstiri din apropierea Chişinăului, Bahmut-Veveriţa şi altele. Sîntem abia la începutul călătoriilor noastre, ne vom întoarce neapărat în aceste locuri ca să vă povestim despre ele. Pînă una alta vă propunem un traseu nu foarte lung prin 4 sate din raioanele Străşeni şi Călăraşi. Vom începe călătoria noastră într-un sat străvechi moldovenesc – Vorniceni, care este situat în raionul Străşeni în apropierea graniţei cu raionul Călăraşi.

Satul Vorniceni este amintit în literatura istorică încă în anul 1420. Este unul dintre cele mai vechi sate din Moldova. Denumirea satului provine de la cuvîntul „vornic”, o persoană apropiată de domnitor. Vornicul avea putere administrativă, adesea şi juridică şi era dregător de rang înalt. Satul este situat pe şoseaua Chișinău-Nisporeni în apropierea traseului Chișinău-Ungheni, o amplasare reuşită pentru dezvoltare.

Porţi vechi de lemn, satul Vălcineţ

Vornicenii este destul de mare, cea mai mare parte a sa se află pe panta dealului, vîrful căruia este acoperit cu pădure, aşa încît partea de sus a satului se mărgineşte nemijlocit cu masivul silvic. Apropierea de pădure se simte în toate, inclusiv şi în mulţimea de veveriţe, care se plimbă prin copaci, acoperişuri şi gardurile satului. Am reuşit să fotografiem una dintre ele.

Satul Vorniceni este un sat tipic din centrul ţării, unde viaţa decurge liniştit şi măsurat. În sat s-au păstrat destule case vechi, în mare măsură părăsite. Una din particularităţile satului este biserica străveche de lemn din partea de sus a satului, care necesită restaurare. O altă atracţie a satului este complexul turistic vast şi pitoresc din partea de jos a satului, dar şi Fabrica de vinuri.

Casă veche din satul Sadova, Călăraşi

Chiar din Vorniceni ne-am îndreptat pe drum de ţară spre satul Sadova din raionul Călăraşi. Acest sat are aceeaşi vechime ca şi satul Vorniceni, este amintit în literatura istorică la fel, începînd cu anul 1420. Cîndva satul a fost parte componentă a domeniilor Mănăstirii Căpriana. Denumirea satului provine de la un rîuleţ micuţ, pe care localnicii îl mai numesc Zalob sau Zalobiţa. Este un sat mare şi frumos, fiind înconjurat din toate părţile de Codri adevăraţi. Satul se dezvoltă şi devine tot mai frumos, au apărut multe case noi, frumoase, dar sînt şi case vechi pitoreşti, inclusiv şi printre acelea părăsite. Una dintre casele care prezintă interes o veţi putea vedea în albumul foto. Sadova este vestită prin viile şi vinurile sale. În ultimii ani suprafaţa viilor s-a extins considerabil. Alături de Ocolul Silvic Sadova din apropierea satului, în pădure se află cunoscuta Casă de Odihnă Sadova, cu lac în pădure, alei, locuri de odihnă. Aici este frumos mai ales primăvara şi în plină toamnă aurie. Vin, însă, aici la odihnă oamenii şi pe parcursul iernii înzăpezite. Satul este situat într-o localitate deluroasă, cea mai înaltă parte a sa se înalţă în direcţia centrului raional Călăraşi. Acest drum trece prin pădure şi este foarte pitoresc, anume pe acest drum ne-am continuat călătoria înspre satul Nişcani.

Satul Nişcani este amintit pentru prima oară în anul 1545. Este la fel de pitoresc şi confortabil, ca şi cele anterioare. De altfel, ca şi majoritatea satelor din zona Codrilor. Anterior şi acest sat a fost parte a domeniului Mănăstirii Căpriana. În sat locuiesc 1900 de oameni. Ne-am bucurat să vedem, că satul se extinde şi se dezvoltă, nu arată părăsit. Nişcanii se întind pe dealuri nu foarte înalte, însă la o oarecare depărtare de masivele silvice. Punctul principal de atracţie al satului este frumoasa biserică de piatră, construită în anul 1910 conform proiectului vestitului Alexei Şciusev. Nu demult biserica a fost restaurată. Vă prezentăm cu plăcere fotografiile acestei capodopere arhitecturale. Interiorul bisericii este foarte frumos, pictat în nuanţe azurii, sobre, liniştite. Biserica este foarte luminoasă, de sărbătoare, pe tot perimetrul are balcoane pentru cor. Trebuie să veniţi la Nişcani chiar şi numai pentru a admira biserica. Iar din clopotniţa bisericii se deschid vederi minunate spre sat şi împrejurimi.

Biserica din satul Nişcani, Călăraşi

Ne-am continuat calea spre punctul final al traseului nostru – satul Vălcineţ din acelaşi raion Călăraşi. Satul este pentru prima oară amintit în anul 1536. Astăzi satul este mare şi bogat, aici locuiesc circa 5000 de oameni. La nord-vest satul se mărgineşte cu vestita rezervaţie Plaiul Fagului, care se află la graniţa raioanelor Ungheni şi Călăraşi. Prin sat curge rîul Bîc. În ultimii ani s-au investit mijloace considerabile pentru gazificarea, reparaţia şi construcţia drumurilor, s-au oferit mijloace şi pentru ajutorarea fermierilor, pentru restaurarea bisericii vechi sf. Nicolae (care are mai mult de 200 ani). Şi acest sat se întinde pe pantele dealurilor, atît de caracteristice pentru întreaga parte centrală a Moldovei. Satul este înconjurat de nenumărate vii şi livezi. Infrastructura satului este destul de dezvoltată. Ne-a uimit plăcut grilajul de fontă de lîngă scuarul din faţa Primăriei, care mai înainte înfrumuseţa o clădire istorică din Chișinău, fapt pe care ni l-a relatat cu mîndrie însuşi primarul satului, a refuzat, însă, să ne dea mai multe detalii.

În încheiere am vrea să menţionăm, că în toate satele vizitate de către noi am văzut case vechi şi foarte frumoase cu diverse pervazuri, creste de acoperiş, streşini, coloane ajurate de lemn. Aici puteţi găsi porţi vechi sculptate în lemn, gărduleţe, fîntîni. În prezent, însă, arta cioplitului în lemn, cum se vede e pe cale de dispariţie, acum se dă prioritate construcţiilor din piatră şi metal.

Şi încă ceva. Deplasîndu-ne din sat în sat am primit plăcere atît de la drumul însuşi, cît şi de la împrejurimile acestuia. Dealurile nu foarte înalte, împădurite sau pline cu livezi şi vii, drumul şerpuind printre ele, liniştea şi frumuseţea pacificatoare, care bucură ochiul şi sufletul fac ca asemenea călătorii să fie cel mai bun remediu contra stresului şi agitaţiei excesive. Aşa că, faceţi-vă timp şi haideţi la drum, nu veţi regreta.

 

Patru sate din inima Codrilor - album foto

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1912
Populația:
187 locuitori

Ciuluc este un sat din cadrul comunei Egorovca, raionul Făleşti. Localitatea se află la distanța de 13 km de orașul Fălești și la 120 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 187 de oameni. Satul Ciuluc a fost menționat documentar în anul 1912.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.