07 aprilie 2011, 15:41 views 25008

Locul şi rolul clasei de mijloc în formarea societăţii civile

Pentru formarea societăţii civile în afară de condiţiile politice (democraţie), juridice (stat de drept) şi economice (economia de piaţă) un factor important îl reprezintă clasa de mijloc. Experienţa altor ţări arată că esenţa, profunzimea şi dinamica transformărilor socio-economice într-o mare măsură depind de poziţia clasei de mijloc, cantităţii sale numerice şi puterii, de interesul lor pentru stabilitatea politică şi formarea instituţiilor sociale ale societăţii civile moderne.

Această clasă, dezvoltîndu-se cu succes, contribuie la constituirea economiei de piaţă, care este o bază pentru construirea democraţiei şi a societăţii civile în Republica Moldova modernă, precum şi pentru a depăşi polarizarea societăţii. Fără a se baza pe clasa de mijloc este practic imposibil să se rezolve fundamental obiectivele de consolidare şi stabilizare a societăţii moldoveneşti şi de creare a unei baze durabile pentru dezvoltarea proceselor social-politice. Orientările politice ale clasei de mijloc sînt îndreptate să sprijine puterea şi în virtutea acestui fapt interesele, dispoziţiile ei încep să fie luate în consideraţie de către partidele politice şi de businessesul mare, deoarece această clasă are nevoie de garanţii ale stabilităţii.

Relaţia dintre potenţialul inovaţional al societăţii, care este reprezentat de pătura de mijloc şi de dezvoltarea societăţii civile are un caracter de reciprocitate şi bilateralitate. Cu cît mai înalt este potenţialul inovaţional al societăţii, care este reprezentată de către diverse grupuri sociale care alcătuiesc clasa de mijloc, cu atît mai cu succes se dezvoltă structurile societăţii civile. Absenţa în societatea civilă moldovenească a unei structuri sociale dezvoltate şi bogate, care să reflecte diversitatea intereselor diverselor grupuri şi pături ale populaţiei, complică procesul de formare, nu numai a clasei de mijloc, ci şi a societăţii civile în ansamblu.

Procesul de dezvoltare al clasei de mijloc în Republica Moldova este unul pe termen lung, care depinde în mare măsură de politica statului din acest domeniu. Combinînd eforturile sale, reprezentanţii clasei de mijloc pot aduce o contribuţie semnificativă la dezvoltarea societăţii civile, care, prin definiţie, este un sistem de autoorganizare şi de autoadministrare. Identificarea caracteristicilor clasei de mijloc şi dezvoltarea acestuia în societatea moldovenească contemporană, precum şi pentru determinarea poziţiei şi rolul său în dezvoltarea societăţii civile, rămîne o prioritate strategică a tranziţiei spre o democraţie consolidată.

Probleme ale formării unei societăţi civile mature
* Premise şi condiţii de formare a unei societăţi civile mature 

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1924
Populația:
396 locuitori

Andriașevca Nouă este un sat din cadrul comunei Frunză din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova. Localitatea se află la distanța de 30 km de orașul Slobozia și la 125 km de Chișinău. Populaţia satului Andriașevca Nouă alcătuia 396 de oameni în anul 2004. Satul Andriașevca Nouă a fost înființat în anul 1924.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.