Conachi Costache

Costache Conachi s-a născut la 14 septembrie 1778 la Țigănești, ținutul Galați, în familia vornicului Manolache. A făcut studii la Academia domnească din Iași, însușind la perfecție limbile slavonă, greacă, franceză, turcă, rusă. C. Conachi poseda o temeinică cultură literară, realizînd traduceri din opera lui Voltaire, J.F.Marmontelle și altor iluniniști. Costache Conaci a scris și poezie cu caracter sentimental, care are însă o alură arhaică, lucru explicabil prin lipsa unei tradiții literare moderne. Totodată Costache Conachi este autorul cîtorva lucrări dramatice cu caracter satiric. În colaborare cu N.Dimachi și D.Beldiman a compus „Comedia banului Constandin Canta, ce-i zic Căbujan și cavaler Cucoș”. Piesele lui C.Conachi „Judecata femeilor” și „Amorul și toate harurile” apelează la o bogată figurație mitologică și critică moravurile și obiceiurile epocii. Întreaga activitate literară a lui Costache Conachi a impulsionat dezvoltarea poeziei de inspirație laică și a operelor dramatice naționale. Costache Conachi s-a stins din viață la 4 februarie 1849 la Țigănești.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitalei exită în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Oraș
Prima atestare:
1639
Populația:
15041 locuitori
Logo

Ialoveni este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Ialoveni. Amplasat în centrul republicii, în valea rîului Işnovăţ, oraşul Ialoveni este situat la o distanţă de 10 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia oraşului constituie 15041 de locuitori. Prima atestare documentară a localităţii, cu numele Cheile Işnovăţului, datează din anul 1436. Denumirea Ialoveni a localităţii a apărut mult mai tîrziu, fiind menţionată într-un document din 1639.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.