14 july 2024, 20:47 views 51735
Materiale din compartiment: All news | Photo gallery |

Vulcăneşti, UTA Găgăuzia

Statut:
Oraș
Prima atestare:
1605
Populația:
15462 locuitori

Vulcăneşti este un oraş din Republica Moldova, în componenţa Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia. Suprafața orașului Vulcănești este de circa 152,6 km pătrați. Amplasat în partea de sud a republicii, oraşul Vulcăneşti este situat la o distanţă de 200 km de Chișinău, la 7 km de la granița cu Ucraina și la 35 km de la granița cu România.

[top]Populația

Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia oraşului Vulcănești constituie 15462 locuitori, dintre care 47.69% - bărbaţi şi 52.31% - femei. Compoziţia etnică a populaţiei este următoarea: 11.31% - moldoveni, 5.46 - ucraineni, 7.67% - ruşi, 70.25% - găgăuzi, 4.13% - bulgari, 0.01% - evrei, 0.08% - ţigani, 1.06% - alte etnii.

[top]Istoria localitații

Prima atestare documentară a localităţii Vulcănești datează din anul 1605. Legenda spune că trei păstori armeni, Volcan, Vetdu și Carabet, salvîndu-se de dușmani și-au găsit refugiu așezîndu-se cu traiul în stepă. Peste un timp Volcan a murit, iar cei rămași în viață au numit așezarea în cinstea lui – Vulcănești.

[top]Monumente istorice

La periferia nordică a orașului Vulcănești, pe panta dreaptă a văii rîului Cahul a fost descoperită o așezare umană datată cu mileniul al IV-lea î.Hr. care aparține culturii Gumelnița. În timpul săpăturilor arheologice au fost găsite locuințe mari de suprafață din bîrne și lut , cuțite, răzuitoare, dinți de seceră din silex, unelte șlefuite (dăltițe, topoare, ciocane). Ceramica descoperită este de culoare cenușie sau brună; străchinile, cupele, oalele sînt ornamentate cu caneluri, linii incizate, pictură monocromă. Arta plastică este prezentată prin statuete feminine cu ornament incis, uneori pictate, s-a găsit și o statuetă masculină reprezentînd un bărbat șezînd pe un scăunaș - „Gînditorul”.

[top]Resurse naturale

Fondul funciar al localității constituie 15.260 ha, dintre care cea mai mare parte – 82,9% (12.645 ha) sînt terenuri cu destinație agricolă. Specifică pentru orașul Vulcănești comparative cu alte localități urbane este suprafața și ponderea mare a terenurilor agricole. Terenurile cu destinație agricolă sînt repartizate astfel: pămînt arabil – 9.820 ha, vii – 1.336 ha, livezi – 299 ha. Orașul dispune de 3 parcuri verzi cu o suprafață totală de 3,8 ha. Suprafața fîșiilor silvice de protecție din jurul orașului este de 275,4 ha.

[top]Economia locală

În apropiere de Vulcănești, la o distanță de 6 km este amplasată zona economică liberă, care este formată din 2 subzone, una cu o suprafață de 78 ha, alta, care în prezent se dezvoltă intensiv, cu o suprafață de 44 ha. Zona a fost creată prin legea Republicii Moldova nr.1526-XIII din 19 februarie 1998 „Cu privire la zona antreprenoriatului liber Parcul de producţie „Valkaneş”, pe un termen de 25 de ani. Zona are un caracter complex şi include în sine un lot de pămînt cu suprafaţa de 122,3 ha. În zonă sînt înregistraţi 20 rezidenţi, 6 dintre care sînt autohtoni, iar 14 au fost creaţi în comun cu investitorii din 5 ţări: Ucraina, Rusia, Egipt, Elveţia şi România. Activitatea industrială este efectuată numai pe teritoriul primei subzone, perimetrul căreia este complet îngrădit, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Principalele direcţii de activitate sînt: fabricarea producţiei alcoolice (vin) şi articolelor de confecţii, sortarea ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni, comerţul angro.

[top]Sfera socială

Sistemul educațional al orașului cuprinde 6 instituții preșcolarei, 2 școli medii cu 1060 de elevi, un gimnaziu cu 107 elevi, 2 licee teoretice cu 584 de elevi, o școală profesională, o școală sportivă. În oraș își desfășoară activitatea școala muzicală, școala de arte și casa de creație pentru copii., bilioteca publică, muzeul local. La intrare în oraș se înalță monumentul ridicat în cinstea luptei de la Cahul din anul 1870, cînd armata rusă i-a învins pe turci. Copiii Ocroitrea sănătății este asigurată de Spitalul raional și Centrul medicilor de familie.

Comments

 (0)
Aici puteţi lăsa comentariul/opinia proprie cu privire la noutate prezentată pe pagina.
Atenţie! Doar utilizatorii înregistraţi pot comenta, autentificaţi-vă, vă rugăm.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1922
Populația:
484 locuitori

Hîrbovăţul Nou este un sat din cadrul oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi. Localitatea se află la distanța de 6 km de orașul Anenii Noi și la 38 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 484 de locuitori. Satul Hîrbovăţul Nou a fost înființat în anul 1922.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.