02 august 2011, 09:31 views 62277

Ospitalitatea – tradiţie importantă la moldoveni

Primirea oaspeţilor

În cultura tradiţională a moldovenilor ospitalitatea reprezintă un anumit cod socio-moral, care este respectat în fiecare familie, indiferent de statutul ei social. Ospitalitatea reflectă nu numai nivelul eticii populare, respectarea normelor necesare, ale tradiţiilor populare, dar şi bunele intenţii de a intra şi a păstra relaţii apropiate.

Primirea oaspeţilor după toate regulile ospitalităţii este un ritual important îndeplinit cu ocazia tuturor sărbătorilor şi ceremoniilor, dar şi cu alte ocazii – primirea prietenilor, rudelor din alte sate, oraşe etc. Ospitalitatea permite să fie întemeiate şi consolidate relaţiile cu rudele, prietenii şi reprezentanţii diferitor etnii, interese, profesii. Explicaţia acestor adevăruri o găsim în zicala populară „Cum primeşti un oaspete, aşa vei fi şi tu primit”. Aceasta înseamnă că fiecare familie se străduie să primească musafirii la un nivel cît mai înalt, astfel demonstrîndu-se nivelul etic al familiei.

Ospitalitatea prezintă o întîlnire premeditată şi un dialog a două părţi, care oferă posibilitatea să fie atinse anumite scopuri: – stăpînul să primească oaspeţii onorabil, căpătînd respectul celor prezenţi, iar oaspeţii – să primească hrană, adăpost şi susţinere în intenţiile sale.

Primirea oaspeţilor este un moment important în fiecare familie. Dovadă, este pregătirea şi împodobirea locuinţei, îndeosebi a „Casei Mari” care este predestinată pentru primirea musafirilor. „Casa Mare” trebuie să fie gata de a primi oaspeţi în orice timp al anului şi al zilei. E o onoare pentru o familie să păstreze întotdeauna ordine în Casa mare, să aibă o rezervă de produse alimentare calitative. Mersul în ospeţie şi invitarea în musafirie au loc destul de des şi cu diferite ocazii.

Tradiţiile ospitalităţii au dat naştere diferitor noţiuni terminologice, corespunzătoare acestui eveniment: musafir, oaspete, invitat, poftit, chiar şi însăşi acţiunea – ospitalitate, primirea oaspetelui etc. La întrebarea unde aţi fost? oaspeţii răspund: în musafirie, în ospeţie, în vizită.

Venirea oaspeţilor într-o casă de la ţară este considerată un eveniment prestigios şi stăpînii au o atitudine binevoitoare. Mai mult ca atît, cînd satul sărbătoreşte „Hramul satului” toţi locuitorii satului se pregătesc de această sărbătoare. Bărbaţii au grijă de curăţenia din toată gospodăria. Femeile au grijă de curăţenia şi înfrumuseţarea casei, de pregătirea bucatelor tradiţionale şi noi. Oaspeţii veniţi la această sărbătoare sînt invitaţi de către toate rudele. Această tradiţie s-a păstrat pînă în prezent.

Moldovenii ţin foarte mult la relaţiile de rubedenie. Rudele trebuie să se ajute şi să se susţină în toate situaţiile, iar dacă la cineva din ei au venit oaspeţi, rudele îi onorează cu cinste şi-i invită la ei.

Acest factor important demonstrează cît sînt de dispuşi de a primi oaspeţi şi cît respect poartă pentru relaţiile de rudenie. De obicei, oaspeţilor li se demonstrează cele mai preţioase şi importante construcţii din gospodărie se demonstrează obiectele şi piesele lucrate manual de către gospodina casei şi a fiicelor ei (obiectele decorative din interiorul casei, zestrea copiilor şi neapărat, produsele culinare, bucatele pregătite anume pentru oaspeţi.

Tendinţa sau aspiraţia gospodarilor de a nu-şi face de ruşine familia, satul şi de a respecta tradiţiile obşteşti şi normele etichetei familiei conform cărora trebuie să fie la nivel ca să nu te rîdă satul, să nu te vorbească satul. Opinia şi aprecierea de către societatea obştească a familiei tale, a comportării tale în timpul primirii oaspeţilor este o importantă temelie de dezvoltare a culturii săteşti, îndeosebi, a ospitalităţii.

 

Despre cultura ospitalităţii la moldoveni

Mîncarea şi băuturile – elemente ale ospitalităţii

Diverse forme ale ospitalităţii

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1603
Populația:
1699 locuitori

Brăviceni este un sat şi comună din raionul Orhei. Brăviceni este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 19 km de oraşul Orhei şi la 63 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1699 de oameni. Satul Brăviceni a fost menționat documentar în anul 1603.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.