16 noiembrie 2012, 16:43 views 11041
Materiale din compartiment: Galeria foto | Galeria video |

Defileul Burlăneşti din raionul Edineţ

Vedere spre rîul Draghişte de pe partea dreaptă a defileului

Ne-am continuat călătoriile prin nordul Moldovei, și, în special, prin raionul Edineț, am mers de-a lungul rîului Draghiște, începînd cu celebrul și unul dintre cele mai frumoase defileuri din preajma toltrelor de lîngă Prut, în apropiere de satul Trinca, pe cursul inferior al rîului. Am vizitat Rezervaţia peisagistică din apropierea satului Feteşti, unde la fel sînt două defileuri ‒ unul în rezervaţie, acoperit de pădure, iar al doilea ‒ la ieșirea din sat. Apoi, rîul Draghişte curge prin luncă, formînd o vale frumoasă, vă promitem că vom dedica o întreagă publicaţie acestui rîu uimitor. Apropiindu-ne de satul Burlăneşti, rîul Draghiște îşi face apariţia în defileul maiestuos, ba chiar auster de la Burlăneşti, aflat cel mai jos și fiind ultimul defileu din susul acestui rîu.

Peştera de pe panta Defileului Burlăneşti

Defileul este format din două şiruri de toltre, aflate într-un unghi drept unul față de celălalt. Partea stîngă a defileului reprezintă un perete înalt şi abrupt, acoperit doar de vegetaţia veştezită, înălțimea acestei pantei atinge aproximativ 70 de metri. Peretele stîng al defileului este format de un recif domol, care doar deasupra defileului se întrerupe brusc, formînd o pantă destul de abruptă și foarte pitorească. Apropiindu-se de vîrful său, rămîi uimit de formele proeminente bizare ale stîncilor de recife. Anume acest şir de recife în îndepărtaţii ani '60 era explodat de colhozul local, dobîndindu-se piatră pentru construcţii. Mai mult decît atît, erau explodate stîncile cele mai pitoreşti, cu cele mai bizare forme, iar urmele acestei barbarii poate fi văzute şi astăzi.

Recifele de la Burlăneşti au o structură complexă: partea lor inferioară este formată din depuneri tortoniene, iar cea de sus din colonii ramificate de calcar Sarmatic cu conţinut sporit de carbonat. Pe partea dreaptă a defileului, există mai multe peșteri naturale, dar acestea sînt de dimensiuni mici și este puțin probabil să fi servit drept locuințe permanente pentru omul preistoric. Unele dintre ele au fost distruse sub influența stihiilor naturii, și, posibil în rezultatul activității umane.

Stîncile pitoreşti de pe vîrful pantei drepte a defileului

Defileul de la Burlăneşti este relativ scurt, are o suprafaţă ce nu depăşeşte 0,5 km, fundul său este presărat cu bolovani mari și mici, care s-au rostogolit de pe pantele sale, din acest motiv rîul Draghiște în acest loc este deosebit de şerpuitor şi capricios. Trecînd de defileu, rîul Draghiște străbate satul, traversîndu-l.

Deosebit de impresionantă este vederea împrejurimilor din vîrful pantei defileului. Lunca rîului Draghişte arată foarte pitoresc înspre satul Fetești, ca în palmă poate fi văzut Defileul Feteşti, cariera imensă din fața acestuia, partea de sus a rezervaţiei Feteşti. Am rămas din nou uimiţi de bogăția naturală a acestei regiuni. Este deja cel de-al şaselea defileu descris de către noi în publicațiile, care se referă la monumentele geologice ale raionului Edineț. Însă nu excludem, ca vă vom mai bucura cu noi descoperiri, precum și cu suplimentarea publicațiilor noastre anterioare. Aşa că, pînă la noi întîlniri.

 

Defileul Burlăneşti din raionul Edineţ - Album foto

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1964
Populația:
222 locuitori

Răuţelul Nou este un sat din cadrul comunei Hiliuţi, raionul Făleşti. Localitatea se află la distanța de 17 km de orașul Fălești și la 134 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 222 de oameni. Satul Răuţelul Nou a fost înființat în anul 1964.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.