Mergi spre compartimentul: Localitaţile Moldovei și diasporei

Şoldăneşti – o istorie de 504 de ani

Prima menţiune documentară a satului Şoldăneşti, aflat în proprietatea boierului Pisoţchi şi a soţiei sale Tudosca, fiica marelui logofăt Pătraşcu Şoldan, datează din anul 1610, localitatea fiind pomenită într-o mărturie hotărnică asupra satelor învecinate.

Legenda spune că localitatea Șoldănești îşi trage denumirea de la un tînăr boier cu numele Şoldan, care în mai multe lupte a dat dovadă de curaj, fiimd răsplătit de domn prin atribuirea mai multor sate, printre care și cel care a luat numele Șoldănești. Neamul Şoldăneştilor este unul din cele mai vechi din Moldova, contemporan descălecării, după cum menţionează marele cărturar D.Cantemir. Pe parcursul secolelor al XV-lea – al XVII-lea mai mulți boieri din neamul Șoldan ocupă înalte dregătorii în stat.

Recensămîntul din anul 1817 a fixat la Şoldăneşti 52 de gospodării ţărăneşti, o moară pe apa Ciornei, pămînt arabil, păşuni şi fîneţe. În anul 1835 o nouă catagrafie a populaţiei Basarabiei înregistrează în satul Şoldăneşni 304 locuitori, dintre care 166 bărbaţi şi 138 femei. În anul 1894 pe tronsonul căii ferate Rîbniţa-Bălţi au fost inaugurate mai multe staţii de cale ferată, printre care şi cea din Şoldăneşti.

Un loc aparte în dezvoltarea economică a Șoldăneștiului a avut-o morăritul. Exista o anumită tradiţie a morilor de apă amplasate pe rîul Ciorna. Şi astăzi se pot vedea pe malul Ciornei pietrele de temelie, care arată locul unei mori de apă. Populația locală practica prelucrarea pămîntului și creșterea vitelor. În 1904 în cele 93 de gospodării din Șoldănești 283 vite cornute mari. În 1911 la Șoldănești a fost deschis oficiul poştal şi stabilită legătura telegraficică.

În perioada 1918-1944 comuna Şoldăneşti a avut în subordonarea sa mai multe sate vecine, întrînd în componența plasei Rezina, judeţul Orhei. În anul 1863 la Șoldănești se deschide şcoala parohială, iar în 1902 își începe activitatea şcoala primară de o singură clasă. Cele mai timpurii informații despre lăcașele religioase din Şoldăneşti le avem cu referire la biserica cu hramul Sf. Voievozi, ridicată la sfîrşitul secolului XVIII. În 1804 la Șoldănești este construită din lemn biserica Sf. Arhanghel Mihail. În 1957 biserica a fost închisă de autorități, iar edificiul a fost utilizat pentru activităţi economice. La 14 noiembrie 1993 biserica a fost redeschisă.

În 1980 localitatea Șoldănești capătă statut de orăşel, iar din 2002 - statut de oraş. Astăzi orașul Şoldăneşti este centrul administrativ al raionului Şoldăneşti cu o populație de peste 6 000 locuitori.

Cuvinte cheie:

istoria , sat

Comentarii

 (1)
 
*
Cel puţin 3 caractere, doar litere latine

*
Cod Antispam:
Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1611
Populația:
4160 locuitori

Mîndreşti este un sat şi comună din raionul Teleneşti. Din componenţa comunei fac parte localităţile Codru și Mîndreşti. Localitatea se află la distanța de 8 km de oraşul Teleneşti şi la 90 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 4160 de oameni. Satul Măndrești a fost menționat documentar în anul 1611 cu denumirea Ciulucani.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.