21 aprilie 2011, 15:26 views 20279
Materiale din compartiment: Toate noutăţile |

Răspunsul nostru către www.timpul.md

Constantin Tănase – un moldovean adevărat?

Deoarece cei de la timpul.md nu acceptă publicarea comentariilor noastre, dorim pe această cale să le transmitem că www.moldovenii.md spune: "Iubiţi-vă Patria – Moldova! Niciodată nu vorbiţi de rău ţara voastră. Rezistaţi obiceiului atotrăspîndit de a critica pe toți și toate. Nu putem construi un viitor mai bun fără gînduri bune despre trecutul, prezentul şi viitorul ţării noastre."

Dl Tanase C. de la timpul.md a fost și ramîne moldovean, vrea el sau nu vrea acest lucru. Noi salutăm și apreciem contribuția dlui la renaşterea poporului moldovenesc şi a limbii moldoveneşti, lucru confirmat de acest document al epocii.

Comentariu la forumul de pe paginile site-ului www.timpul.md

1. Materialele site-ului www.moldovenii.md au fost insuficient studiate de participanţii la discuţie – „moldovenii” şi „românii”. Ne adresăm către toţi participanţii la discuţie – citiţi toate materialele site-ului.

Însă, se vede că, dl C. Tănase a citit mai mult şi a înţeles că se apropie sfîrşitul monopolului românesc asupra adevărului. Democratul C.Tănase nu are nevoie de alte opinii, de aceea a rupt din context o mică parte a materialelor site-ului şi încearcă în mod banal să exploateze problemele limbii şi ale ruşilor în Moldova. Probabil, „cel mai mare ziarist democrat” nu-i prea stimează pe cititorii săi şi consideră că ei sînt capabili doar să citească injuriile lui la adresa proiectului nostru. Dar lucrurile stau altfel, vizitatorii site-ului www.moldovenii.md citesc textele integral.  

2. Noi nu opunem moldovenii şi românii. Noi sîntem acelaşi popor şi vorbim aceeaşi limbă (cu unele rezerve). Numele „români” indică asupra originii romane a moldovenilor (şi românilor), ceea ce nu corespunde adevărului istoric – moldovenii (şi românii) sînt un popor mult mai vechi ca Roma. Cultura, tradiţiile, religia, principiile noastre de viaţă sînt profund pozitive şi diferă de cele promovate de Roma. Vă propunem să studiaţi secţiunea „Etnogeneza moldovenilor” pe site-ul www.moldovenii.md.  

3. Strămoşii moldovenilor (şi românilor) întotdeauna au trăit împreună şi alături de slavi. Dacia antică a fost întemeiată de strămoşii moldovenilor – geţii şi strămoşii slavilor – sarmaţii. Anume din acest motiv capitala Daciei se numea Sarmizegetusa (usa – uniune, uniunea sarmaţilor şi geţilor). Regiunea Carpato-Nistreană este unicul areal în Europa de Sud-Est, unde elementul tracic „geţii” i-au asimilat pe slavi, formînd poporul moldoveni (şi români) cu o cultură unică şi originală (comună pentru moldoveni şi români).

4. Promovarea românismului, bazat pe ideea opunerii moldovenilor şi slavilor nu este nouă, ea este destul de banală, primitivă şi regretăm că este folosită de ziaristul cu nume de origine ucraineană Tănase. Evident în venele acestui moldovean (sau român) ca şi ai multor compatrioţi ai noştri curge şi sînge slav. Oare trebuie să ne ruşinăm de acest lucru?

5. Avem sînge slav, dar nu sîntem slavi, deaceea proiectul www.moldovenii.md nu susţine teoriile despre originea slavă a moldovenilor (şi românilor). Strămoşii noştri sînt geţii (tracii), care pe parcursul istoriei au asimilat elementul slav (şi într-o măsură mai mică alte popoare).

6. Republica Moldova, realmente, este o ţară bilingvă. Acest lucru este fixat în legislaţia ţării. Cunoaşterea limbii ruse îi ajută pe moldoveni şi întreprinderile noastre să se adapteze pe piaţa CSI (circa 50% din export şi peste 50% din remitenţele gastarbaiterilor), dezvoltă copiii noştri, le lărgeşte orizontul. Bilingvismul – este o mare bogăţie a poporului, de ce să o pierdem?  Doar din motivul că nu le place unor ziarişti de orientare proromânească? Sau din cauza că acest lucru nu este dorit de politicienii statului vecin?

7. Noi le propunem tuturor cetăţenilor (inclusiv moldovenilor) Republicii Moldova (despre moldovenii care trăiesc în alte ţări nu vorbim) să cunoască cel puţin două limbi – moldovenească şi rusă, păstrînd astfel o mare bogăţie a poporului – bilingvismul. Pentru aceasta există toate condiţiile – 95% dintre moldoveni încă cunosc limba rusă, în ţară s-au păstrat cadrele didactice, există spaţiul mass-media bilingv.

8. Moldovenii întotdeauna s-au autoidentificat moldoveni, iar limba vorbită – moldovenească. Despre aceasta au scris cronicarii şi istoricii, despre aceasta ne vorbesc documentele cancelariei domneşti. Ca mărturie aducem documente editate de Academia Română în anul 1951. Aceste documente indică cum îşi numeau limba în secolele XVIII şi XIX domnitorii şi dregătorii cancelariei domneşti atunci cînd traduceau documentele vechi din limba slavonă în limba ţării. Cum şi-au numit moldovenii limba în toate epocile puteţi afla din pagina „Despre limba moldovenească” pe site-ul www.moldovenii.md. Ei o numeau moldovenească şi aşa a fost dintotdeauna.

9. De ce se numeau (şi se numesc) români unii reprezentanţi de vază ai elitei moldoveneşti? Pe lînga lipsa cunoştinţelor suficiente despre etnogeneza şi istoria poporului său, prin recunoaşterea că sînt români se manifestă, în esenţă, dorinţa lor de a sublinia apartenenţa moldovenilor şi romanilor la aceeaşi naţiune. Aceasta nu contravine ideilor proiectului. www.moldovenii.md.

10. Este interesant faptul că acei români moldoveni care se consideră democraţi şi cheamă organele de forţă să se clarifice cu site-ul www.moldovenii.md, fie au uitat în ce ţară trăiesc, fie nu au citit suficient materialele site-ului. Cu cine trebuie să se clarifice în primul rînd organele de forţă. Cu cei care îşi iubesc ţara, cunosc, apreciază şi propagă istoria şi cultura poporului său? Cu cei care propun acestui stat  calea de consolidare a cetăţenilor şi un viitor normal? Sau cu cei care calcă în picioare Constituţia ţării, propagînd lichidarea Republicii Moldova, numind limba ţării românească, semănînd ura faţă de alte popoare care trăiesc în Republica Moldova? Este evident că românii noştri ar trebui să caute o altă tonalitate, mai constructivă pentru discuţiile pe marginea unor probleme serioase.
Proiectul www.moldovenii.md este gata pentru o asemenea activitate – doar sîntem un popor şi trebuie să tindem spre înţelegere reciprocă.

11. În final, ne adresăm tuturor iniţiatorilor discuţiilor despre proiectul www.moldovenii.md, ţineţi minte: „La etapa actuală a dezvoltării Republicii Moldova nu este nimic mai important decît restabilirea integrităţii teritoriale a statului. De aceea injuriile şi românismul agresiv, demonstrate de unii participanţi la discuţie nu ajută politicienii noştri în soluţionarea acestei probleme.”

12. Şi în final despre anonimat. Nu ne este frică, noi ne mîndrim cu activitatea noastră şi o vom continua în pofida criticii din partea românilor. Nu dorim faimă, dorim să ajutăm poporul nostru să depăsească greutăţile timpului, iar statului nostru să se dezvolte. Site-ul nu are un autor concret, sîntem mulţi şi pe zi ce trece devenim tot mai mulţi. Nu contează lista cu zeci de nume, ci conţinutul site-ului asupra căruia lucrăm permanent şi sîntem gata să luăm în considerare toate propunerile şi observaţiile constructive.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1527
Populația:
2002 locuitori

Pohoarna este un sat şi comună din raionul Șoldăneşti. Pohoarna este unicul sat din comuna cu acelaşi nume, situat la o distanță de 29 km de orașul Șoldănești și la 95 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 2002 oameni. Prima mențiune documentară a satului Pohrebea datează din anul 1527.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.