27 martie 2019, 15:55 Mîndriți-vă că sînteți moldoveni! views 39971
27 martie 2019, 15:55 Mîndriți-vă că sînteți moldoveni! views 39971

Nu există temei ca ziua de 27 martie să fie considerată „Sărbătoare Națională” (Video)

Reamintim că Victor Stepaniuc, ex prim-viceprim ministru al Republicii Moldova, profesor universitar și decan al Facultății de Relații Internaționale și Științe Politice din cadrul Institutului de Relații Internaționale din Republica Moldova, a participat în calitate de invitat la emisiunea „Mîndriți-vă că sînteți moldoveni", realizată de moldovenii.md.

Emisiunea a fost axată pe evenimentele care au precedat așa-zisa „unire", din 1918, precum și urmările acestui eveniment. Astfel, conform afirmațiilor istoricului, Republica Democratică Moldovenească a fost creată în rezultatul năzuințelor poporului moldovenesc, care încă din anul 1828 dorea să-și recapete drepturile de entitate în cadrul Imperiului Rus.

Evenimentele decisive de constituire a noii statalităţii moldoveneşti au avut loc în toamna anului 1917. În perioada 20-25 octombrie 1917, la Chişinău, şi-a desfăşurat lucrările Congresul Ostaşilor Moldoveni, care adunase delegaţi de pe toate fronturile. Bazîndu-se pe statalitatea multiseculară a poporului moldovenesc, primul Congres al Ostaşilor Moldoveni – cca. 600 de delegaţi – a declarat „autonomia teritorială şi politică a Basarabiei", pentru ocîrmuirea căreia urma să se alcătuiască Sfatul Ţării – un Parlament temporar. Prin cele 11 rezoluţii cu evidente caracteristici şi atribuţii constituţionale, Congresul Ostaşilor Moldoveni a trasat principiile de activitate a Sfatului Ţării, a stabilit sarcini concrete de consolidare a puterii de stat, a preconizat constituirea Guvernului, care urma să realizeze suveranitatea statală a Moldovei. La 2 decembrie 1917 „Sfatul Ţării" – acest Parlament moldovenesc temporar, care urma să pregătească alegerile în Adunarea Constituantă a Moldovei, executînd Rezoluţia a II-a a Congresului Ostaşilor Moldoveni printr-o Declarație, proclama formarea statului -Republica Democratică Moldovenească.

La începutul lunii ianuarie 1918 Republica Democratica Moldoveneasca este ocupata de Armata Română, au loc numeroase lupte ale Armatei Moldovenești cu trupele române, sînt împușcați deputați ai Sfatului Tarii și uciși peste 10 mii de oameni. La 24 ianuarie 1918 este organizată "independența" RDM, iar apoi "unirea" Basarabiei cu Romania. Mai multe documente demonstrează , ca Unirea a fost o operație a Armatei Române, care năvăli-se în RDM.

La fel, existau o serie de alți factori care indicau nelegitimitatea acestei „uniri", precum, ponderea minorităților pe teritoriul RDM, nelegitimitatea deplină a Sfatului Țării, prezența Armatei Române pe teritoriul Republicii Moldovenești, maltratarea și asasinarea unor deputați de către Armata Română, mituirea unor membri ai Sfatului Țării, precum și numeroase răscoale și ciocniri militare între regimentele moldovenești și cele românești într-o mulțime de localități.

Istoricul a venit cu apelul „să ne cunoaștem istoria și să nu adoptăm un singur punct de vedere, căci sînt foarte muți factori ce determină complexitatea acelei perioade, iar ideologizarea acestui eveniment înseamnă negarea faptelor reale documentate și promovarea falsurilor istorice. Istoria este o știință de interpretare. Asta trebuie să menținem atunci cînd vorbim despre diferite evenimente care au zdruncinat soarta poporului moldovenesc", a menționat Victor Stepaniuc.

Vizionare plăcută!

Cuvinte cheie:

istoria , sarbatoare , emisiune

Comentarii

 (0)
 
*
Cel puţin 3 caractere, doar litere latine

*
Cod Antispam:
Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1529
Populația:
1358 locuitori

Sinești este un sat şi comună din raionul Ungheni. Din componenţa comunei fac parte localităţile Sinești și Pojarna. Localitatea se află la distanța de 42 km de orașul Ungheni și la 95 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 1358 de oameni. Satul Sinești a fost menționat documentar în anul 1529 cu denumirea Durnești.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.