Mergi spre compartimentul: Localitaţile Moldovei și diasporei
22 aprilie 2024, 15:30 Localitaţile Moldovei și diasporei views 29324
Arionești – un vechi sat moldovenesc
22 aprilie 2024, 15:30 Localitaţile Moldovei și diasporei views 29324

Arionești – un vechi sat moldovenesc

În acest an satul Arionești consemnează 559 de ani de la prima atestare documentară. Arioneşti este un sat şi comună din raionul Donduşeni,  situat la o distanţă de 27 km de oraşul Donduşeni şi 217 km de Chișinău. Conform datelor recensământului din anul 2004, populaţia satului constituie 1596 de oameni.

Satul Arioneşti este atestat documentar la 1463. Denumirea localităţii vine fie de la numele de persoană Arion, fie de la antroponimul Arionescu, devenit în timp Arioneşti, şi desemnînd fie întemeietorul aşezării, fie proprietarul moşiei. Atestat în anul 1463, Arioneşti, s-a contopit cu un sat mai vechi, Conceni. Ambele sunt aşezări răzăşeşti, avînd ca megieşi pe Enache postelnicul şi rudele acestuia Enache postelnicul şi rudele sale, dăruiesc în anul 1663 părţi din Arioneşti şi Conceni mănăstirii Sf. Sava din Iaşi. Şi Miron Costin, marele cărturar, era proprietar a unei părți din Arioneşti.

Recensământul din 1835 atesta la Arioneşti 160 de familii ţărăneşti şi o populație de 855 locuitori. Încă înainte de 1812 la Arioneşti a fost deschisă şcoala. Din 1884 şcoala avea şi un cămin pentru elevii din satele vecine, iar în 1887 proprietarul moşiei Victor Cotoviţchi, a pus la dispoziţia elevilor şcolii din sat o prisacă pentru activitate practică.

În timp satul creşte şi se dezvoltă, ajungînd la 3149 locuitori în 1940. Către 1949, după război, foamete şi deportări în sat rămaseră 2819 locuitori.

Un adevărat monument creat de natură este rezervaţia Rudi-Arioneşti. Ea cuprinde trei defileuri cu malurile abrupte şi împădurite: Rudi, Arioneşti şi Tătărăuca cu o suprafaţă totală de 916 ha. Deosebit de important este defileul Rudi cu o lungime de 5 km şi adîncimea de 250 m. Pe suprafaţa lui sînt bine dezvoltate fisurile eoliene cu forme bizare. În zilele cu o anumită direcţie a vîntului ele emit sunete melodioase. Datorită acestui efect ele au fost numite „harpe eoliene”.

În vegetaţia peisajului predomină pădurile. Pe spaţiul rezervaţiei sînt mai multe izvoare. Din aceste izvoare şuviţele de apă se adună într-un rîuleţ, care pe alocuri curge în cascade, vărsîndu-se în Nistru. Localnicii susţin că apa unor izvoare ar fi tămăduitoare. În sectorul Rudi al rezervaţiei se găsesc peste 100 de monumente ale naturii : Văgăuna Lupilor, Văgăuna Vînturilor, Stînca Balaurului, Harpa Eoliană, Peştera Răposaţilor, Izvorul Verde ş.a.

Cuvinte cheie:

localitati , sat

Comentarii

 (0)
 
*
Cel puţin 3 caractere, doar litere latine

*
Cod Antispam:

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1923
Populația:
328 locuitori

Palanca este un sat şi comună din raionul Drochia. Din componenţa comunei fac parte localităţile Holoşniţa Nouă, Palanca și Şalvirii Noi. Satul Palanca se află la distanța de 17 km de orașul Drochia și la 176 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 328 de oameni. Prima atestare documentară a satului Palanca datează din anul 1923.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.