04 martie 2024, 04:20 views 86976
Materiale din compartiment: Toate noutăţile | Galeria foto |

Leova, raionul Leova

Statut:
Oraș
Prima atestare:
1489
Populația:
10027 locuitori

Leova este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Leova. Suprafața orașului constituie 563 ha. Amplasat în sud-vestul republicii, pe malul stîng al rîului Prut, oraşul Leova este situat la o distanţă de 100 km de Chișinău.

[în sus]Populația

Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia oraşului constituie 10 027 de locuitori, dintre care 50.43% - bărbaţi și 49.57% - femei. Structura etnică a populaţiei oraşului este următoarea: 85.61% - moldoveni, 2.77% - ucraineni, 6.27% - ruşi, 0.99% - găgăuzi, 3.48% - bulgari, 0.05% - evrei, 0.02% - polonezi,0.24% - ţigani, 0.55% - alte etnii.

În orașul Leova au fost înregistrate 3338 de gospodării casnice la recensămîntul din anul 2004, iar mărimea medie a unei gospodării era de 2.8 persoane.

[în sus]Istoria localitații

Prima atestare documentară a localităţii, cu denumirea de „Tîrgul Sărății”, datează din anul1489, cînd Ștefan cel Mare întareşte o selişte peste Prut armașului Lupu. În anul 1495 Ștefan cel Mare întărea  slugilor sale, Petru şi Leova ocina cumpărată unde din sus de gura Sărăţii a fost „tîrgul Sărăţii”. Posibil de la acest Leova și își trage numele localitatea care apare menționată de mai multe ori în documentele istorice. În 1670 la Leova începe construcția unui pod peste Prut, iar la începutul secolului al XVIII-lea localitatea este un centru comercial de însemnătate locală. În anul 1817 tîrgușorul Leova se afla în stăpînirea spătarului Ioan Sturdza. În 1857 populația tîrgușorului număra 697 de locuitori. În anul 1818 la Leova este construită din piatră biserica Sf.Parascheva, care rămîne a fi cea mai impunătoare clădire din localitate pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea. În anul 1880 sînt deschise două școli primare, una pentru fete, alta pentru băieți.

În anul 1923 tîrguşorului Leova ocupa o suprafaţă de 169 ha, avea 16 căi de comunicare, 2 pieţe şi o grădină publică, artera principală de atunci numindu-se strada Chisinăului. Populația număra 3422 de locuitori. Tîrgul era aşezat pe un şes şi avea 2 lacuri, Bujor si Potcoava. În tîrguşor erau trei şcoli primare, un liceu, trei bănci, o sală de teatru şi cinema, o bibliotecă. Tîrgul dispunea de două oloiniţe, două mori cu aburi, o instalaţie de preparare a apei gazoase. În 1940 localitatea a primit statutul de oraş.

[în sus]Monumente istorice

Biserica Sf. Parascheva din oraşul Leova, a fost  construită din piatră în anul 1818. Cuvioasa Sf. Parascheva este ocrotitoarea Moldovei  Pîna în anul 1885 biserica a fost una din cele mai impunătoare clădiri din localitate. Biserica fost reconstruită în 1933, cu suportul financiar al enoriaşilor, modificîndu-se şi planul bisericii. În anul 1992 biserica a fost reparată şi redeschisă.

[în sus]Resurse naturale

Fondul funciar al orașului Leova este de 4.319 ha, dintre care  53% (2 322 ha) pămînt cu destinație agricolă. Pămîntul arabil reprezintă 1.571 ha, pășunile - 516,9 ha, plantațiile multianuale - 234,9 ha,  terenurile fondului silvic - 305 ha, bazinele acvatice - 54,15 ha.

La nord-vest de orașul Leova, în apropierea nemijlocită a rîului Prut se află rezervația naturală "Lebăda Albă" - un ecosistem acvatic care ocupă o suprafață de 30 ha. Componentele principale ale rezervației sînt lacul cu baltă și teritoriile zonei de protecție din apropierea nemijlocită.

Rezervația a fost creată în scopul asigurării condițiilor optime de conservare și reabilitare a speciilor de animale și plante acvatice și de luncă, a comunităților semnificative ale lor, plasată în categoria III-a de arii naturale protejate de stat din cadrul Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii. În rezervaţie există 111 specii de plante vasculare ierboase și numai 4 specii de arbori caracteristici pentru luncile umede din vecinătatea albiei rîului Prut.

[în sus]Sfera socială

Sistemul educațional al orașului cuprinde 2 instituții preșcolare, gimnaziul „D. Cantemir”, liceul teoretic „Constantin Spătaru”, liceul teoretic „ M.Eminescu”, liceul teoretic „L.Tolstoi”, o şcoală polivalentă. În oraşul Leova activează o şcoală de artă, şcoala muzicală cu filiale în alte localităţi şi 2 muzee. Muzeul de istorie şi etnografie din orașul Leova dispune de o bogată colecție de exponate etnografice, documentare, literare, numismatice, filatelice care însumează 10655 de exemplare.

Leova este baştina compozitorilor şi interpreţilor Ion şi Petre Aldea- Teodorovici. Pe peretele bibliotecii orăşeneşti este instalată placa comemorativă în cinstea lor, iar pe strada Independenţei fost montată sculptura în piatră a fraţilor Ion şi Petre Aldea- Teodorovici. Pe teritoriul oraşului Leova se află bustul domnitorului Ştefan cel Mare, a marelui clasic al literaturii M. Eminescu, a scriitorului rus M. Gorchi, monumentul înălţat în cinstea eroilor căzuţi în cel de al doilea Război Mondial, aleea eroilor căzuţi în Afganistan şi a celor căzuţi pentru integritatea ţării. În oraş activează Casa de Cultură cu capacitatea de 600 de locuri.

Oraşul Leova dispune de un spital raional cu 190 locuri, policlinica, stația de asistență medicală urgentă, 8 farmacii.

[în sus]Economia locală

Potențialul economic al orașului Leova  îl reprezintă 5 fabrici de prelucrare a strugurilor, o uzină mecanică (activează la 30%), o fabrică de brînzeturi ( staţionează), o tipografie, 4 brutării. În raion mai activează: 6 oloiniţe, 11 mori, 2 linii de prelucrare a cărnii (mezeluri). Pe teritoriul orașului funcționează 21 unități de comerț cu amănuntul, 2 piețe și 5 unități de alimentație publică. În oraș activează 3 unități de deservire a populației, 5 filiale ale băncilor comerciale și a unei companii de asigurare.

Comentarii

 (0)
Aici puteţi lăsa comentariul/opinia proprie cu privire la noutatea prezentată pe pagină.
Atenţie! Doar utilizatorii înregistraţi pot comenta, autentificaţi-vă, vă rugăm.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1611
Populația:
638 locuitori

Cremenciug este un sat şi comună din raionul Soroca. Din componenţa comunei fac parte localităţile Cremenciug, Valea, Sobari și Livezi. Localitatea se află la distanța de 30 km de orașul Soroca și la 184 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 638 de oameni. Satul Cremenciug a fost menționat documentar în anul 1611.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.