string(7) "library" string(8) "document"
1359
1457
1200
1385
1401
1476
1812
300
1410
80
1465
1475
1711

Eu număr ah, plângând

Eu număr, ah!, plângând:
­ Al nopţii miez sună ­
Al despărţirii ceas
       Adânc vibră.

Adio! scump-acum.
Al lunii disc senin
Din crengi de arbori mari
       S-arată plin.

Abia din braţ te las ­
De trist abia mă duc,
Nainte-mi vecinic treci
       Un blând năluc.

Şi zi şi noapte treci ­
La tine-n veci gândesc,
Copil frumos şi blond,
       Ce mult iubesc!

Auzi: din codri cum
Izvoare prund răstorn
Şi melancolic blând
       Un glas de corn.