string(7) "library" string(8) "document"
1504
1822
1476
1646
1775
1465
1832
1410
1391
1457
1497
1385
1574

Cînepa

Într-o noapti, două feti torceau în casă şi voroveau una cu alta. Dă la obloc le vedi doi strigoi şi văzîndu-li aşe dă harnici să sfătuiesc să le omoară.

Şi strigoii să băgară în casî păstă feti.. Da fetili, isteaţă, îi duci cu vorba şi le povesti ce fac ieli cu cînepa şi le spuni:

- Mai întîi arăm ogoru, apoi semănăm cînepa, o culegem, o ducem la vali şi să topeşte, o scoatem şi o meliţăm, o trecem prin greabăn şi ieşi fuioru curat, o toarcem apoi rîştiem pă rîşchitor şi o facem jirebie. Jirebiile le depănăm pă dăpănători, după dăpănători o urzim pă urzoi, apoi o punem în război şi o ţesem.

... şi fetili nu mai apucî şi termini dă povestit că să făcu zuă şi strigoii se topiră şi ieli scăpărură cu bini.