01 aprilie 2023, 04:26 views 26681

Ratuş, raionul Teleneşti

Statut:
Sat
Prima atestare:
1908
Populația:
919 locuitori

Ratuş este un sat şi comună din raionul Teleneşti. Satul are o suprafaţă de circa 0.49 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 3.31 km. Din componenţa comunei fac parte localităţile Sărătenii Noi, Zăicani, Zăicanii Noi, Ratuş și Mîndra. Localitatea se află la distanța de 13 km de oraşul Teleneşti şi la 79 km de Chișinău. Satul Ratuș a fost înființat în anul 1908.

[în sus]Populația

La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 919 oameni, dintre care 49.08% - bărbaţi și 50.92% - femei. Structura etnică a populaţiei în cadrul satului: 99.56% - moldoveni, 0.22% - ucraineni, 0.11% - bulgari, 0.11% - alte etnii.

Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia la nivelul comunei Ratuş constituia 1936 de oameni, dintre care 49.74% - bărbaţi și 50.26% - femei. Compoziţia etnică a populaţiei comunei: 99.17% - moldoveni, 0.46% - ucraineni, 0.15% - ruşi, 0.10% - bulgari, 0.10% - alte etnii.

În comuna Ratuş au fost înregistrate 580 de gospodării casnice în anul 2004, iar mărimea medie a unei gospodării era de 3.3 persoane.

[în sus]Istoria localitații

Satul Ratuș a fost înființat în anul 1908.

[în sus]Resurse naturale

Relieful este în general plan, sub formă de cîmpie, aflată la 40-45 metri altitudine, prezentînd forme de microrelief. Teritoriul satului este situat în valea rîului Ciuluc. Jumătatea sudică a comunei Ratuș, aşezată in partea dreaptă a Ciulucului are un teritoriu deluros cu ponoare, dealuri, rîpi unde se manifestă intens eroziunile şi alunecările de teren. Aici sînt situate satele Zăicani, Zăicanii Noi şi Sărătenii Noi. Partea nordică a comunei e situată în stînga Ciulucului şi are un relief relativ neted, cuprinzînd lunca rîului şi o cîmpie puţin înclinată spre Ciuluc şi rîul Răut. Partea sudică fiind parţial împădurită face parte din zona de silvostepă, iar partea nordică e aşezată în stepă tipică.

Pe raza comunei Ratuş nu există obiective turistice de importanţă majoră. Însă, dat fiind suprafața mare împădurită şi nelocuită (cca 23% din suprafaţa totală a comunei) fauna de pe raza comunei reprezintă un important bun natural, exploatabil din punct de vedere turistic. Un element constitutiv al panoramei peisagistice sînt văile. Teritoriul comunei se caracterizează prin altitudini variate, cu teritoriu deluros cu ponoare, dealuri, rîpi si cîmpie. Aşadar, teritoriul comunei Ratuş, aşezat la marginea Codrilor, prezintă în miniatură Moldova de silvostepă.

[în sus]Economia locală

În comuna Ratuş, terenurile arabile şi păşunile constituie singurele bogăţii naturale. Atît potenţialul economic, cît şi structurile economice existente pentru valorificarea acestuia sînt modeste, predominant agricole, ceea ce conferă comunei Ratuş un suport redus de dezvoltare în perspectivă. Această situaţie se amplifică prin pozişia localităţii într-o zonă caracterizată prin importante disfuncţionalităţi demografice, economice, sociale şi de echipare.

Datorită cadrului natural activităţile umane specifice sînt: agricultura, mai rar pomicultura şi viticultura. Suprafaţa comunei este de 2106 ha, dintre care, 1500 ha teren agricol (838 ha teren arabil).

În comuna se găsesc 196 de agenţi economici: 183 de gospodării casnice ţărăneşti şi în rest – prestatori de servicii cum ar fi: educaţionale, medicale, aprovizionarea cu produse alimentare.

Comentarii

 (0)
Aici puteţi lăsa comentariul/opinia proprie cu privire la noutatea prezentată pe pagină.
Atenţie! Doar utilizatorii înregistraţi pot comenta, autentificaţi-vă, vă rugăm.
Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1813
Populația:
4525 locuitori

Gaidar este un sat şi comună din UTA Găgăuzia. Gaidar este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 25 km de municipiul Comrat și la 120 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia constituia 4525 de oameni. Satul Gaidar a fost menționat documentar în anul 1813.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.