string(7) "appeals" string(5) "index"
1775
1822
1475
1812
1497
1466
1457
1359
1300
1385
1504
1310
1832

Crezul moldovenilor

7 aprilie 2011
    • Familia

  • 107. Oferiţi-i copilului, simultan, cunoştinţe nu numai despre lucrurile particulare, dar şi despre cele generale. La 3 ani copilul este apt să asimileze,în linii generale, cunoştinţele despre Dumnezeu, structura universului, galaxie, sistemul solar, despre planeta Pămînt, despre faptul, că pe pămînt, în diferite ţări trăiesc oameni de diferite naţionalităţi, şi multe alte lucruri. Cunoştinţele de acest gen îi vor permite copilului să-şi formeze un orizont larg şi să asimileze mai uşor informaţia specializată.
  • 108. Moldoveni, ţineţi minte, o mare importanţă în formarea personalităţii o are citirea cărţilor. Din copilărie altoiți-le copiilor voştri dragostea de carte. De la vîrsta de 6 luni neapărat arătaţi-i cărţi copilului, de la 1 an – citiţi-i. Alegeţi o literatură bună, fără grozăvii, împuşcături şi omoruri. Străduiți-vă să-i altoiţi copilului dorința de a citi de sine stătător permanent. Limitaţi, discret, vizionarea televizorului. Lista cărţilor, filmelor şi desenelor animate, recomandate de proiectul moldovenii.md pentru diferite categorii de vîrstă este inclusă în compartimentul Pagina pentru copii a proiectului moldovenii.md.
  • 109. Adolescenţi şi tineri, citiţi cărţile recomandate de proiectul nostru. Acest fapt Vă va ajuta să Vă formaţi ca personalitate erudită, Vă va lărgi orizontul, va dezvolta memoria, va forma cunoştinţele de bază şi va pune fundamentul moralităţii în sufletele voastre.
  • 110. Părinţi, limitaţi folosirea computerului şi Internetului de către copilul Dvs. Este de dorit, ca micuţul să nu se atingă de computer pînă la 7 ani. Asiguraţi-i copilului Dvs. posibilitatea să citească mult, să iasă la aer curat cu semenii lui.
  • 111. Cunoaşteţi-vă şi ţineţi minte strămoşii voştri. Dacă nu aveţi informaţie despre strămoşi – căutaţi. Această informaţie poate fi găsită în arhivele de stat şi cele bisericeşti, la oficiile stării civile, în memoria bunicilor și părinților voştri. Transmiteţi aceste cunoştinţe copiilor voştri. Un moldovan trebuie să-şi cunoască strămoşii săi pînă la a şaptea generaţie.
  • 112. Omul moare atunci, cînd se simte uitat şi inutil. Deseori părinţii noştri sînt deprimaţi de lipsa atenţiei din partea copiilor. Moldoveni, aveți grijă de părinţi, străduiţi-vă să fiţi alături de ei. Dacă locuiţi departe de ei, sunaţi-le, acordaţi-le atenţie, vizitați-i mai des. Noi avem nevoie de energia oamenilor care ne iubesc, iar părinţii noştri au nevoie de noi şi mai mult.
  • 113. Nu Vă înmormîntaţi apropiaţii în cavouri de beton. Înmormîntaţi-i după vechea tradiţie a strămoşilor noştri, în pămînt. Instalaţi un monument, care poartă memoria simbolică a decedatului, nu mai înalt de un stat de om – la mormînt totul trebuie să fie modest şi frumos. Nu acoperiţi mormintele cu lespezi de beton (sau alte materiale). Sădiţi pe perimetrul mormîntului nişte arbuşti nu prea înalţi şi flori. Dacă este loc de ajuns, sădiţi lîngă mormînt un copac. Nu este obligatoriu să plasaţi o fotografie pe monument, cu mult mai importantă este păstrarea amintirii despre răposat în conştiinţa şi sufletele celor apropiaţi şi a urmaşilor lor. Păstraţi aceste amintiri acasă - în fotografii, documente scrise (povestiri, notiţe despre răposaţi), dar şi galerii ale portretelor strămoşilor.
1 2