string(7) "appeals" string(5) "index"
1812
1574
940
5500
300
1646
1775
1391
1466
1475
1476
1497
1504

Crezul moldovenilor

7 aprilie 2011
  • Familia

 • 102. Nu forţaţi pruncul, învăţaţi să-i ghiciți dorinţele. Pruncul nici odată nu plînge fără motiv. Pentru el, plînsul este unica posibilitate de a exprima o dorinţa, a transmite o informaţie despre disconfort sau durere. Pruncul, înconjurat de dragoste, plînge sau scînceşte dacă-i flămînd, dacă-i este cald (frig), dacă-i ud, dacă nu sînt alături maturii şi-i este urît, dacă nu se simte bine... Nu înfăşaţi copilul şi el va fi mult mai liniştit şi previzibil. Tinere mame , daţi ascultare scîncetului copilului vostru, şi în scurt timp vă veţi învăţa să-l înţelegeţi. Tineri părinţi, dacă Vă enervează copilul vostru, înseamnă că nu aţi învăţat să-l înţelegeţi. Aveţi răbdare şi totul vă va reuşi.
 • 103. În primele luni de viaţă, sarcina principală a părinţilor este să supravegheze copilul şi, ghicindu-i dorinţele, să-l ajute la dezvoltarea corpului, a unui sistem nervos stabil, să prindă la puteri şi să cunoască lumea.
 • 104. Străduiţi-vă să nu Vă amestecaţi în viaţa lui, supravegheaţi-l şi feriţi-l de pericole, ajutaţi-l să cunoască lumea, răspundeţi-i cu răbdare şi complet la toate întrebările, feriţi-vă să folosiţi metodele de impunere.
 • 105. Străduiţi-vă să nu încredinţaţi bonelor educarea copilului. Pînă la 3 (dar mai bine pînă la 5) ani, în preajma copilului întotdeauna trebuie să fie careva dintre părinţi.
 • 106. Copilul de vîrstă fragedă – este o personalitate, care nu poate fi asuprită şi înjosită. Nu strigaţi la copil, nu-l bateţi. Încercaţi să-i lămuriţi copilului, cu răbdare şi dragoste, situaţiile create şi de ce anume el nu are dreptate. Căutaţi alte forme de pedeapsă, decît cele corporale. Ţineţi minte : pedeapsa trebuie să fie adecvată greşelii şi nici într-un caz nu trebuie să înjosească copilul. Copilul trebuie să înţeleagă exact pentru ce este pedepsit şi să fie de acord cu aceasta. Acest lucru trebuie explicat cu răbdare.
 • 107. Oferiţi-i copilului, simultan, cunoştinţe nu numai despre lucrurile particulare, dar şi despre cele generale. La 3 ani copilul este apt să asimileze,în linii generale, cunoştinţele despre Dumnezeu, structura universului, galaxie, sistemul solar, despre planeta Pămînt, despre faptul, că pe pămînt, în diferite ţări trăiesc oameni de diferite naţionalităţi, şi multe alte lucruri. Cunoştinţele de acest gen îi vor permite copilului să-şi formeze un orizont larg şi să asimileze mai uşor informaţia specializată.
 • 108. Moldoveni, ţineţi minte, o mare importanţă în formarea personalităţii o are citirea cărţilor. Din copilărie altoiți-le copiilor voştri dragostea de carte. De la vîrsta de 6 luni neapărat arătaţi-i cărţi copilului, de la 1 an – citiţi-i. Alegeţi o literatură bună, fără grozăvii, împuşcături şi omoruri. Străduiți-vă să-i altoiţi copilului dorința de a citi de sine stătător permanent. Limitaţi, discret, vizionarea televizorului. Lista cărţilor, filmelor şi desenelor animate, recomandate de proiectul moldovenii.md pentru diferite categorii de vîrstă este inclusă în compartimentul Pagina pentru copii a proiectului moldovenii.md.
 • 109. Adolescenţi şi tineri, citiţi cărţile recomandate de proiectul nostru. Acest fapt Vă va ajuta să Vă formaţi ca personalitate erudită, Vă va lărgi orizontul, va dezvolta memoria, va forma cunoştinţele de bază şi va pune fundamentul moralităţii în sufletele voastre.
 • 110. Părinţi, limitaţi folosirea computerului şi Internetului de către copilul Dvs. Este de dorit, ca micuţul să nu se atingă de computer pînă la 7 ani. Asiguraţi-i copilului Dvs. posibilitatea să citească mult, să iasă la aer curat cu semenii lui.
 • 111. Cunoaşteţi-vă şi ţineţi minte strămoşii voştri. Dacă nu aveţi informaţie despre strămoşi – căutaţi. Această informaţie poate fi găsită în arhivele de stat şi cele bisericeşti, la oficiile stării civile, în memoria bunicilor și părinților voştri. Transmiteţi aceste cunoştinţe copiilor voştri. Un moldovan trebuie să-şi cunoască strămoşii săi pînă la a şaptea generaţie.
 • 112. Omul moare atunci, cînd se simte uitat şi inutil. Deseori părinţii noştri sînt deprimaţi de lipsa atenţiei din partea copiilor. Moldoveni, aveți grijă de părinţi, străduiţi-vă să fiţi alături de ei. Dacă locuiţi departe de ei, sunaţi-le, acordaţi-le atenţie, vizitați-i mai des. Noi avem nevoie de energia oamenilor care ne iubesc, iar părinţii noştri au nevoie de noi şi mai mult.
 • 113. Nu Vă înmormîntaţi apropiaţii în cavouri de beton. Înmormîntaţi-i după vechea tradiţie a strămoşilor noştri, în pămînt. Instalaţi un monument, care poartă memoria simbolică a decedatului, nu mai înalt de un stat de om – la mormînt totul trebuie să fie modest şi frumos. Nu acoperiţi mormintele cu lespezi de beton (sau alte materiale). Sădiţi pe perimetrul mormîntului nişte arbuşti nu prea înalţi şi flori. Dacă este loc de ajuns, sădiţi lîngă mormînt un copac. Nu este obligatoriu să plasaţi o fotografie pe monument, cu mult mai importantă este păstrarea amintirii despre răposat în conştiinţa şi sufletele celor apropiaţi şi a urmaşilor lor. Păstraţi aceste amintiri acasă - în fotografii, documente scrise (povestiri, notiţe despre răposaţi), dar şi galerii ale portretelor strămoşilor.
  • Mediul înconjurător

 • 114. Tindeţi să locuiţi în casă particulară, la sol. Nu contează ce suprafaţă are casa, nu are importanţă,unde este ea situată, mult mai importantă este frumuseţea naturală în casă şi în jurul ei, frumuseţe, creată de gîndirea şi munca întregii familii. Străduiţi-vă să folosiţi la construirea casei materiale naturale. Nu acoperiţi casa cu şisturi de ardezie şi ţiglă metalică. Pentru acest scop folosiţi ţiglă de argilă, stuf și şindrilă de lemn.
 • 115. Să aveţi neapărat, pe lîngă casă, o grădină mică şi copaci fructiferi, dar este important să nu ocupaţi cu ei tot terenul. Sădiţi în ogradă iarbă (de dorit aşa, încît să nu aveţi nevoie să o cosiţi, sau să o cosiţi rar), sădiţi arbori (tei, mesteacăn, pin, stejar, nuc, salcîm), flori şi arbuşti. Aşa o grădină va crea condiţii bune pentru dezvoltarea copiilor şi odihna deplină a întreagii familii.
 • 116. Moldoveni, tindeţi să vă aflaţi mai des în sînul naturii şi să contactaţi cu plantele. Anume plantele au fost gîndite de Creator ca cel mai important mijloc regenerabil, care poate satisface necesităţile omului – pentru hrană, locuinţă, haine. Strămoşii noştri cunoşteau multe despre foloasele plantelor şi a vieţii printre plante. Nu întîmplător moldovenii întotdeauna sădeau pe lîngă casă flori, arbori şi alte plante. Oraşele şi satele noastre nu întîmplător sînt unele dintre cele mai verzi în lume. Plantele sînt izvorul aerului curat, a energiei pozitive şi satisfacţiei estetice. Sădiţi plante, alimentaţi-vă, prioritar cu hrană vegetală, fiţi alături de plante, locuiţi în case din materiale naturale (inclusiv din lemn) şi garantat veţi trăi mai mult.
 • 117. Moldoveni, ţineţi minte – omul şi corpul său, este receptor şi sursă a informaţiei universale. Alimentîndu-vă corect, percepînd pozitiv lumea, formaţi-vă un corp sănătos, un suflet receptiv şi vi se vor deschide multe mistere. Să ştiţi, că este preferabilă hrana vegetală proaspătă, neprelucrată. Tindeţi să Vă alimentaţi cu legume şi fructe proaspete, cu nuci, cereale şi leguminoase, crescute în Moldova, din seminţe şi puieţi moldoveneşti. Limitaţi consumarea cărnii şi peştelui. Dacă consideraţi imposibil să renunţaţi la carne şi peşte, consumaţi numai carne proaspătă de origine moldovenească. Animalul, carnea căruia o consumaţi, trebuie să fie „tăiat corect”, iar peştele – prins în rîuri şi lacuri curate. Nu pregătiţi bucatele pentru cîteva zile înainte. Hrana trebuie să fie proaspăt pregătită şi mîncată în decursul zilei, cînd a fost preparată.
 • 118. Creatorul a dat fiecărei naţiuni plantele ei. Pămîntul nostru rodeşte nuci, leguminoase, legume şi fructe minunate. Anume ele sînt indicate pentru alimentarea noastră, şi anume ele, crescute în Moldova, sînt deosebit de folositoare pentru noi şi copii noştri. Tindeţi să Vă alimentaţi, în special, cu produse de origine moldovenească şi veţi fi mai sănătoşi.
 • 119. Ţineţi minte – în lume practic nu au mai rămas seminţe adevărate (cum le-a făcut Creatorul) de legume, cereale şi leguminoase. Practic, toate legumele, toţi pomii şi arbuştii fructiferi din Europa sînt modificaţi. Legumele şi fructele crescute în Europa nu au gust, şi nici aromă. Au numai aspect comercial şi sînt dăunătoare pentru om. Femeile noastre sînt cele mai frumoase în Europa, fiindcă raţia alimentară, a lor şi a mamelor lor, mai include destulă hrană naturală (cum a fost făcută de Creator).
 • 120. Folosiţi în agricultură numai seminţe şi puieţi moldoveneşti. Este cea mai importantă condiţie a sănătăţii naţiunii, din care fac parte copiii voştri. Proiectul moldovenii.md intenţionează să participe la crearea unei reţele de laboratoare pentru monitorizarea calităţii produselor alimentare, folosite în ţara noastră.
 • 121. Nu folosiţi în agricultură şi nu consumaţi organisme modificate genetic (OMG) şi alimente, produse din ele.
1 2 3 4 5 6 7