02 iulie 2012, 12:35 views 21048
Materiale din compartiment: Galeria foto | Galeria video |

Reciful Buteşti, raionul Glodeni

Peşteră din neolitic încorporată în Stînca Buteşti, vedere dinafară

Am scris în repetate rînduri despre locurile pitoreşti ale raionului Glodeni, în special în publicaţiile despre Stînca Mare de lîngă satul Cobani, Valea celor „O sută de movile”, Valea bîtlanilor. Însă minunile naturii acestui raion din nordul Moldovei nu se limitează nici pe departe la cele menţionate mai sus, avem intenţia să continuăm descrierea locurilor pitoreşti ale raionului, unul dintre cele mai atractive din ţară.

Raionul Glodeni este adiacent rîului Prut, la fel ca raioanele Rîşcani, Edineţ şi Briceni, toate se disting prin prezenţa pe teritoriile sale a mulţimii şirurilor de toltre (recife), care traversează aceste zone dinspre nord-est spre sud-vest. Aceste roci s-au format multe milioane de ani în urma, după ce s-au retras două mări străvechi, Tortoniana şi Sarmată, care acopereau cîndva aceste teritorii. Formaţiuni de acest tip pot fi întîlnite, cu excepţia Republicii Moldova, numai pe teritoriul Ucrainei, acolo fiind numite „medoborî”. În opinia noastră, acestea sînt creaţii unice ale naturii, care au potenţial turistic colosal.

Vedere spre o parte a recifului din satul Buteşti

Toltrele raionului Glodeni au caracteristicile sale distinctive – anume aici se întîlnesc cele mai lungi şiruri de toltre, printre care, iese în evidenţă Reciful Buteşti, care se întinde de la marginea satului Buteşti pînă la marginea satului Cobani. Mai mult decît atît, o parte din satul Buteşti este situat în partea de sus şi pe panta acestui recif, întretăiat de către rîuleţului Camenca şi drumul asfaltat. Lungimea acestui recif e de mai mult de 2 km, iar dacă nu ar fi fost defileul care-l intersectează, format de afluentul Camencei, rîuleţului Camencuţa, atunci lungimea lui ar fi de aproape 3 km.

Trebuie însă să menţionăm, că şirurile de toltre din raionul Glodeni sînt mai joase ca înălţime decît toltrele din raioanele Edineţ şi Rîşcani.

Reciful de la Buteşti poate fi remarcată şi prin faptul că chiar la poalele celei mai înalte părţi a ei se află o peşteră străveche neolitică, care are zeci de mii de ani. Ea a fost aşezare a omului neolitic. Peştera este împărţită în cîteva încăperi, are mai multe intrări şi ieşiri. Din păcate, aceasta a avut de suferit în urma unui cutremur, în special aceluia din anul 1977, o parte din încăperile sale sînt în prezent acoperite. Din peşteră se deschid vederi uimitoare spre sat, drum, valea rîului Camenca. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute atracţii turistice ale raionului.

Vedere spre rîul Camenca de pe panta Stîncii Buteşti

Reciful Buteşti este relativ nu foarte înaltă, nu depăşeşte 60 m, în partea sa de sus se află un platou plin cu iarbă şi flori modeste. Spre deosebire de vegetaţia toltrelor de la Rîşcani şi Edineţ, aici ea este mult mai modestă. În schimb, ce vederi se deschid din vîrful acestui platou. În primul rînd ‒ valea rîului Camenca, care asemenea unui şarpe mic şerpuieşte împrejurul recifului. La poalele unei pante a recifului se întinde un lac destul de mare, format de rîul Camenca, adică o iezătură sau un lac de acumulare mic. Dar despre valea Camencei veţi putea afla dintr-o publicaţie aparte.

Puteţi ajunge în vîrful stîncii în două moduri ‒ dacă înconjuraţi peştera în preajma satului Buteşti, urcaţi în vîrf pe o cărăruie dosită sau puteţi merge spre partea cea mai îndepărtată a satului spre sîncă, pe drum, direct prin cîmpii. Apoi trebuie să mergeţi pe jos, apropiindu-vă de sat. Chiar dacă este o călătorie istovitoare, trebuie, să ne credeţi pe cuvînt ‒ nu o veţi uita niciodată. Pentru a vă convinge de acest lucru, priviţi un album foto nu foarte mare, care sperăm nu vă va dezamăgi.

 

Reciful Buteşti, raionul Glodeni - album foto

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitalei exită în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1895
Populația:
207 locuitori

Roşcanii de Sus este un sat din cadrul comunei Ghiduleni, raionul Rezina. Satul Roșcanii de Sus este situat la o distanță de 43 km de orașul Rezina și la 99 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 207 oameni. Localitatea a fost întemeiată în anul 1895.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.